Jobbet "Social- og sundhedsassistent til fødeafsnittet, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Kvindesygdomme og Fødsler

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Et vikariat for social- og sundhedsassistent, ved Hospitalsenhed Midt, Fødeafsnittet, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Viborg, er ledigt til besættelse i perioden 1. januar – 31. maj 2018, eller efter nærmere aftale.
 
Stillingen er en deltidsstilling på 16 timer pr. uge og der vil primært være tale om weekend, aften- og nattevagter.
Introduktionsperioden vil delvist foregå på hverdage i dag tid.
  
Om afdelingen/stillingen
Faglig og organisatorisk profil
Hospitalsenhed Midt har i dag ca. 2200 fødsler, der varetages på Regionshospitalet Viborg eller i hjemmet. Heraf varetages ca. 1000 fødsler i 6 kendte jordemoderordninger. Det er vigtigt for os, at familierne får et godt og sammenhængende forløb i afdelingen.
 
Som social- og sundhedsassistent kommer du til at arbejde tæt sammen med jordemødre, læger og serviceassistenter.
Arbejdet på en fødeafdeling er ofte akut, hvilket fordrer godt overblik, fleksibilitet, forudseenhed og stor selvstændighed.
Der er én social- og sundhedsassistent i vagt døgnet rundt.
Social- og sundhedsassistentens arbejde består i at:
 
 • Assistere jordemoder og læge ved vaginale fødsler og kejsersnit
 • Varetage daglige rutineopgaver på fødeafsnit og akut graviditetsklinik, herunder oprydning og opfyldning
 • Yde omsorg og pleje i samarbejde med jordemoderen til barn og forældre
 • Prioritere og koordinere arbejdsopgaver i samarbejde med jordemoder, læge og serviceassistent
 • Medvirke til at skabe det gode sammenhængende forløb for familierne
 • Være med til at klargøre mor og barn til overflytning til barselafsnit eller hjemmet
 • Støtte og give ro og tid til den første amning og tilknytning til forældrene
 • Der er stille stunder, men en blæksprutte er at foretrække i stillingen J
 
Afdelingens overordnede vision går ud på, at arbejde for at holde graviditets-, fødsels- og barselsforløb så ukomplicerede som muligt. Alle medarbejdere i afsnittet arbejder tæt sammen om dette, og har stor indflydelse på hvilke tiltag der iværksættes.
 
Arbejdsopgaver og ansvarsområde
Vi er en åben organisation og ønsker at fokus skal være på muligheder frem for begrænsninger, hvilket du kan bidrage til. Vi har i afdelingen et godt kollegialt samspil med højt til loftet og vi er interesserede i at inddrage alle medarbejders ideer og bidrag når vi løbende udvikler og justerer til, med det formål at bibeholde høj kvalitet og faglig standard.
Hos os vil du få mulighed for, at arbejde selvstændigt og tage ansvar. Arbejdsdagen er fleksibel og du er med til at skabe sammenhæng og koordinere den information, pleje og behandling der gives.
Der arbejdes tæt og tværfagligt sammen i afdelingen.


Personprofil
Vi søger en social- og sundhedsassistent der:
 • bidrager bevidst og positivt til et godt og konstruktivt arbejdsklima
 • vægter godt samarbejde højt, både internt og tværfagligt
 • evner at arbejde selvstændigt, prioritere opgaverne og tage ansvar – også i pressede situationer
 • er stabil og fleksibel og kan varetage alle døgnets vagter samt weekendarbejde
 • er løsningsorienteret og bidrager til forsat udvikling af afsnittet.
Stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes her.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Kvindesygdomme og Fødsler.
 
Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingerne og Hospitalsenhed Midt ved at kontakte
Vicechefjordemoder Lisbeth Jensen, tlf: 20578655
Vicechefjordemoder Kirsten Haulrik Bech, tlf: 78445703
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest søndag den 17. december 2017.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag den 20. december 2017.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale