Jobbet "Overlæge eller afdelingslæge til kolorektalkirurgi, Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Dit næste skridt

Er du speciallæge i kirurgi og/eller kirurgisk gastroenterologi med særlig interesse i kolorektal kirurgi, og har du lyst til at blive en del af et engageret team på en stor kolorektal afdeling i rivende udvikling så se her.

Ved Kirurgisk Afdeling`s sektion på Sjællands Universitetshospital er en stilling som overenskomstansat overlæge eller afdelingslæge ledig fra 01.02.18 eller snarest derefter. Stillingen vil have hovedfunktion indenfor kolorektal kirurgi.

Ansøger skal have været ansat som afdelingslæge  eller tilsvarende inden for det pågældende speciale eller fagområde i en samlet periode på minimum 5 år, efter opnået speciallægeanerkendelse.

Region Sjælland har et befolkningsgrundlag på omkring 820.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder: Sjællands Universitetshospital i Køge og Roskilde, Holbæk Sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og Nykøbing F. Sygehus. Hvert af disse sygehuse har deres egen sygehusledelse.

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland. I 2021 vil sygehusenheden i Køge være etableret som landets femte universitetshospital.

Kirurgisk Afdeling

Kirurgisk Afdeling er lokaliseret med funktion i Roskilde og i Køge og ledes af en fælles afdelingsledelse.

Sektionen i Roskilde varetager udredning, behandling og palliation af patienter med cancer i gastrointestinalkanalen, de fleste med kolorektal cancer. Operationerne foretages hos over 95 % laparoskopisk, og af disse omkring 25 % som robotassisteret laparoskopisk kirurgi. Afdelingen er en af landets største kolorektale afdelinger, og foretager omkring 400 resektioner årligt.

Afdelingen har desuden regionsfunktion for hæmatologiske splenektomier samt TEM-kirurgi.

Speciallægen vil få hovedfunktion ved sektionen i Roskilde.

Sektionen i Køge varetager benign kirurgi og akut kirurgi ligesom endoskopiafsnittet er beliggende i Køge. Der udføres bl.a. kirurgi ved akut abdomen, bariatrisk kirurgi, reflukskirurgi, kirurgi ved inflammatorisk tarmsygdom, almindelig og avanceret herniekirurgi, galder, inkontinensbehandling samt almindelig og avanceret endoskopi. Flere af disse funktioner som regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner. Patienter med inflammatoriske tarmsygdomme behandles i tæt samarbejde med medicinsk gastroenterologisk afdeling.

Kirurgisk Afdeling er fast forankret i den regionale udvikling af sygehusvæsenet med varetagelse af specialiserede kirurgiske funktioner for Region Sjælland. De kirurgiske funktioner for afdelingen vil blive samlet i det kommende Universitetshospital i Køge i 2021.

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i kirurgi og/eller kirurgisk gastroenterologi. Ansøger forventes at have særlig interesse og erfaring indenfor vurdering og behandling af patienter med kolorektale cancerlidelser.

Kirurgisk Afdeling arbejder aktivt med strategisk udvikling samt kvalitetssikring, hvorfor kendskab til kvalitetsarbejde ønskes.

Både overlæger og afdelingslæger varetager afdelingens uddannelsesforpligtigelse overfor medicinstuderende og læger under uddannelse. Derudover undervises andre faggrupper og specialer. Afdelingen har regionens lærestolsprofessorat i kirurgi ligesom der er tilknyttet kliniske lektorer i både Køge og Roskilde. Den uddannelsesansvarlige overlæge dækker begge sektioner.

Stillingen indebærer deltagelse i udviklings- og forskningsprojekter, hvorfor videnskabelig nysgerrighed vægtes højt. Vi lægger vægt på engagement og giver muligheder for personlig udvikling og profilering og vi forventer, at du aktivt går ind i en udvikling af dig selv og afdelingen.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Overlægen indgår i bagvagtslaget med vagtforpligtelse efter aftale.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Henrik Møller, 47 32 30 01.

Sjællands Universitetshospital ønsker at inddrage patienter i flest mulige processer, hvorfor der gøres opmærksom på, at der kan medvirke en repræsentant fra hospitalets Patientforum ved ansættelsessamtalen. Vedkommende er underlagt samme tavshedspligt som de øvrige medlemmer af både bedømmelsesudvalget og samtaleudvalget.

Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital på www.regionsjaelland.dk

Send ansøgning med beskrivelse af ansøgers kvalifikationer i forhold til de syv lægeroller og cv.

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Roskilde og Køge sygehuse anvender en vurdering af de syv lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013 

Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her

Ansøgningsfrist 22.12.17

Samtaler med ansøgere, som af bedømmelsesudvalget er bedømt kvalificeret til stillingen forventes afholdt i uge 3, 2018.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her.