Jobbet "Introduktionsstilling i intern medicin, Nefrologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
En introduktionsstilling i intern medicin ønskes besat den 1. februar 2018 eller efter aftale. 
 
Beskrivelse af afdelingen: 
Nefrologisk afdeling er klassificeret i specialet intern medicin: nefrologi. Som reservelæge er der rig mulighed for at lære udredning og behandling af akut nyresvigt i alle former. Der er tilknyttet en stor gruppe patienter med kronisk nyresvigt med en bred vifte af andre intern medicinske problemstillinger, så der er god mulighed for at beskæftige sig med intern medicin i bred forstand. 
 
Afdelingen er forskningsaktiv og har fokus på undervisning af yngre læger. Uddannelsesmiljøet for yngre læger er i den seneste inspektorrapport vurderet som særdeles godt. 
 
Nefrologisk afdeling B beskæftiger cirka 160 medarbejdere. Lægestaben består af 9 reservelæger og 12 speciallæger. 
 
Afdelingen er organisatorisk inddelt i 3 områder: et sengeafsnit med 22 senge, et ambulatorium med almen nefrologi og peritonealdialyse, samt en hæmodialyseafdeling med patienter på Herlev Hospital og i en udefunktion på Hvidovre Hospital. 
 
Kvalifikationer: 
Vi søger en yngre læge med interesse for medicin og gerne specialet nefrologi, som vil bidrage til det gode kollegiale og faglige miljø i afdelingen. 
 
Ansættelsesvilkår: 
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst mellem Yngre læger og Danske Regioner. Den yngre læge indgår i afdelingens forvagtslag. Lægerne i introduktionsstilling er ikke beskæftiget i udefunktionen på Hvidovre Hospital. 
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Arne Høj Nielsen, telefon 38682277. 
 
Ansøgningen bedes sendt elektronisk via e-rekruttering senest søndag den 17. december 2017 til afdelingsledelsen, Nefrologisk afdeling  
Herlev og Gentofte Hospital, Herlev Ringvej 75, DK-2730 Herlev. arne.hoej.nielsen@regionh.dk