Jobbet "Kirurgisk Afdeling A, OUH - Svendborg Sygehus, søger pr. 1. april 2018 en visionær, innovativ og teamorienteret overlæge med bred medicinsk uddannelse og erfaring." er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 20, Penthouse, 5000 Odense C

Dit næste skridt
I takt med den stigende alder i befolkningen tilbydes flere ældre med betydelig komorbiditet store operative indgreb. Dette giver nye udfordringer omkring optimal medicinsk behandling både før, under og efter operation. Kirurgisk Afdeling A søger derfor pr. 1. april 2018 en visionær, innovativ og teamorienteret overlæge med medicinsk erfaring. Vores nye overlæge vil blive tilknyttet afdelingens sengeafsnit A4/A5 ved Svendborg matriklen som en del af et særligt fokus- og satsningsområde på optimering af vores kirurgiske patienter. 
 
Kirurgisk Afdeling A er en højt specialiseret, spændende og dynamisk afdeling med fokus på cancerbehandling, øvre og nedre kirurgisk gastroenterologi samt børnekirurgi. Kulturen i afdelingen er præget af tillid, respekt og humor. Afdelingens medarbejdere er engagerede, har høj faglig kompetence med fokus på patienten og dennes pårørende. 
 
Vores nye overlæge vil som særligt fokus- og satsningsområde skulle arbejde med præ- og postoperativ diagnostik og optimering af vores kirurgiske patienters medicinske comorbiditet. 
 
Vi kan tilbyde et udfordrende og udviklende specialistjob på højt internationalt niveau. Et arbejde på en velfungerende matrikel med høj grad af selvbestemmelse, mulighed for forskning og udvikling i etableret og stærkt fagligt miljø, hvor gode interne og eksterne samarbejdsrelationer vægtes højt. 
 
Vi forventer: 
 
  • At ansøger er speciallæge i et bredt medicinsk speciale, evt. almen medicin.
  • At ansøgeren har erfaring med og kan indgå aktivt i en teamfunktion med andre specialer og faggrupper.  

 

Undervisningsforpligtelse: 
Kirurgisk Afdeling A er i Svendborg klassificeret til 5 KBU forløb, 4 Introstillinger i kirurgi, 4 hoveduddannelsesforløb i almen medicin og 2 hovedforløb i kirurgi. Det påhviler overlægen at deltage i uddannelsen af disse læger samt undervisningen af medicinske studerende og øvrigt personale i afdelingen. 
 
Ansættelsesvilkår: 
Overlægen vil være tilknyttet Svendborg matriklen, og stillingen vil være vagtfri. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger.  Stillingen er omfattet af lokal løndannelse og aflønningen forhandles med den faglige organisation.  
 
En forudsætning for ansættelse ved afdelingen er, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest. 
 
Yderligere information: 
Yderligere oplysninger om stillingen eller aftale om besøg i afdelingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Claus Christian Vinther på tlf. 65 41 49 31 eller mail claus.vinther@rsyd.dk 
 
OUH´s internetside - Kirurgisk Afdeling A,  Facebook og LinkedIn kan du læse mere om afdelingen.
 
Ansøgningsfrist: 
Fredag d. 8. december 2017 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag d. 12. december 2017 mellem kl. 16.30 og 18.30. 
 
Vi foretrækker at modtage din ansøgning elektronisk via Region Syddanmarks jobportal.  
Ansøgningen bedes struktureret omkring speciallægens 7 kernekompetencer: Medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremme, akademiker, professionel og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse kompetencer.