Jobbet "Afdelingssygeplejerske til Neurokirurgisk Operationsafsnit, OUH Odense Universitetshospital" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sdr. Boulevard 29, Indgang 20, 1. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt
 
Vi søger pr. 1. marts 2018 (eller efter aftale) en afdelingssygeplejerske, der har lyst, evne og vilje til , i samarbejde med øvrige ledere og medarbejdere, at få videreudviklet rammerne for Neurokirurgisk Operationsafsnit (UO) til gavn for patienter, pårørende, medarbejdere og samarbejdspartnere.
 
Om Neurokirurgisk Operationsafsnit:
 
UO hører organisatorisk under Neurokirurgisk Afdeling og arbejder i det daglige tæt sammen med de øvrige afsnit i Neurokirurgisk Afdeling. Afdelingen består af et intensiv afsnit, et operationsafsnit, to sengeafsnit samt et ambulatorie. Desuden er der et tæt samarbejde med Anæstesiologisk Afdeling.
 
UO har en bruttonormering på 19 fuldtidsansatte, som er fordelt på sygeplejersker og 1 sygehjælper/sterilassistent. Personalet, som erfaringsmæssigt spænder bredt, er engagerede og dygtige medarbejdere, der har en høj grad af social kapital.
 
UO bemander 3-4 operationsstuer, hvor der opereres klassiske neurokirurgiske lidelser. Afsnittet modtager både elektive og akutte patienter og er således døgnbemandet med et vagthold bestående af 2-3 sygeplejersker med tilkaldevagt. I weekenden opereres der alene akutte patienter.
 
Vi søger en afdelingssygeplejerske med følgende profil:
 
 • kan og vil påtage sig lederskab i fællesskab med andre, og som besidder en helhedsorienteret ledelsestænkning
 • er empatisk og samarbejdssøgende
 • er en god kulturbærer og engagerer andre i arbejdet med at sætte patienten først
 • handler loyalt på strategiske og politiske beslutninger og sikrer følgeskab ved at omsætte det til meningsfuld retning for medarbejdere
 • møder medarbejdere tillidsfuldt, lyttende og involverende, og samtidig stiller høje krav til dem
 • kan og vil opstille klare og tydelige mål og retning og har et godt organisatorisk overblik
 • er igangsætter og understøtter forandringsprocesser, og skaber rammer for selvstændig opgaveløsning og løbende forbedringer
 • evner at balancere mellem styring og lederskab og er bevidst om, at god ledelse forudsætter begge dele
 • søger selvindsigt og har viljen til udvikling
 • har ledelseserfaring og har, eller ønsker at gennemføre, relevant videre-efteruddannelse
 • gerne erfaring fra operationsområdet eller det neurokirurgiske speciale
 
Der henvises i øvrigt til OUH's ledelsesgrundlag.
 
Vi søger en afdelingssygeplejerske, der vil være med til at sikre:
 
 • at sygeplejen udøves i overensstemmelse med den bedst kendte og dokumenterede viden og praksis
 • sammenhængende patientforløb, hvor vi holder vores aftaler med patienten
 • at høj faglighed og den enkelte patients ønsker går op i en højere enhed
 • et godt samarbejde på tværs af faggrupper og afsnit til gavn for de tværgående patientforløb
 • en kultur, hvor alle behandler patienter og pårørende med ordentlighed, ligeværdighed og respekt
 • et godt arbejdsmiljø, arbejdsglæde og engagement
 • en sund økonomi og en god driftanvendelse
 
Vi tilbyder:
 
 • et lederjob med stor mulighed for ledelsesmæssig og personlig udvikling
 • ledelsesmæssig sparring af erfarne ledelseskollegaer
 • meget engagerede og kompetente medarbejdere
 • målrettede individuelle udviklingsmuligheder
 
Afdelingen plejer og behandler børn, hvorfor der vil blive indhentet børneattest. Endvidere indhentes referencer, jf. Region Syddanmarks regler herfor.
 
Løn- og ansættelsesforhold:
I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet, og er omfattet af aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse.
 
Kontakt:
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte oversygeplejerske Anne Pedersen, tlf. 21 67 92 67, mail: anne.pedersen@rsyd.dk.
 
Din ansøgning skal være os i hænde senest: Fredag den 19. januar 2018.
 
Der afholdes ansættelsessamtaler: Onsdag den 24. januar 2018.
 
Vi glæder os til at høre fra dig.