Jobbet "Et-årig uklassificeret reservelægestilling til lungemedicinsk område, Medicinsk afdeling, Herlev Gentofte Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup

Dit næste skridt
Vi søger en reservelæge, til Gentofte matriklen, med lyst til at videreudvikle sine kompetencer på det lungemedicinske- og intern-medicinske område per 1. januar 2018 eller efter aftale.   
 
Stillingen  
Du vil blive en del af vores lægefaglige team, som i øvrigt består af overlæger og læger i hoveduddannelse. I det daglige vil du indgå i afdelingens funktioner afhængig af kvalifikationer, og du vil få god mulighed for yderligere oplæring i stuegang og arbejdet i ambulatorie, ligesom der vil være mulighed for oplæring i infiltratudredning og pleuradrænanlæggelse.   
Du vil evt. kunne deltage i forskningsprojekter afhængig af interesse. Ansøgere, som har gennemført introduktionsuddannelse, vil blive foretrukket.   
 
Medicinsk afdeling  
Vi er en stor medicinsk afdeling, med opgaver på såvel Herlev som på Gentofte matriklen. Udover højt specialiseret lungemedicin varetager vi også specialerne infektionsmedicin, endokrinologi og geriatri, ligesom vi har det lægelige ansvar for modtagelsen af akutte medicinske patienter på begge matrikler. Afdelingen driver endvidere en række specialambulatorier, diagnostisk enhed og flere forskningsenheder inkl. indenfor lungemedicin. På det lungemedicinske område sker den største ambulante og invasive virksomhed i dag på Gentofte matriklen.  
 
Lungemedicinsk område  
Afdelingen er klassificeret som højt specialiseret funktion i medicinske lungesygdomme. Vi varetager således ambulante områder indenfor bl.a. behandling af interstitielle lungesygdomme, tuberkulose og søvnapnø samt KOL og astma. Der udover har vi i et effektivt afsnit til infiltratudredning, hvor vi udfører alle former for lungemedicinsk invasiv diagnostik inklusiv EBUS, EUS, CT-vejledt biopsi og thorakoskopi. Pleuracentese og drænanlæggelse hører også til områdes opgaver.   
 
Arbejdsforhold  
Du vil i det daglige kliniske arbejde referere til den specialansvarlige overlæge. Dagarbejde starter kl. 8.00 med morgenkonference, hvor alle læger deltager. Herefter starter arbejdet i de forskellige afsnit. Der er diverse konferencer i løbet af ugen.   
Der er til stillingen tilknyttet vagtforpligtelse – aktuelt i form af week-end stuegang.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Foreningen af Yngre Læger og Regionernes Lønnings-og Takstnævn.  
 
Yderligere oplysninger om stillingen fås hos ledende overlæge ph.d. MPA Finn Rønholt, telefon 3867 3555/ mail: finn.roenholt@regionh.dk  
 
Ansøgningsprocedure 
Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden.  
Ansøgningen uploades via link i bunden af denne side senest den 17. december 2017.