Jobbet "Bioanalytikere til Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet-Glostrup" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Valdemar Hansensvej, 2600 Glostrup

Dit næste skridt
Klinisk Biokemisk afdeling - Glostrup, har tre faste stillinger og et antal vikariater ledige til besættelse snarest muligt. 
 
Klinisk Biokemisk Afdeling 
Er en stor afdeling med mange erfarne og højtspecialiserede bioanalytikere og akademikere. Afdelingen beskæftiger ca. 260 medarbejdere, hvoraf ca. 200 har funktion på Blegdamsvej. På begge matrikler arbejder vi struktureret og vægter gensidig tillid og respekt højt. Afdelingen har fokus på at skabe en arbejdsplads med spændende og afvekslende arbejdsopgaver, hvor kompetenceudvikling for bioanalytikergruppen er central. 
Afdelingen har en klinikledelse bestående af en klinikchef og en chefbioanalytiker, der fysisk er placeret på Blegdamsvej. Afsnittet i Glostrup ledes i det daglige af en afsnitsledelse bestående af en specialeansvarlig overlæge og en ledende bioanalytiker.  
 
Klinisk Biokemisk Afdeling, Glostrup 
Beskæftiger ca. 60 medarbejdere, hvor de største grupper er bioanalytikere og prøvetagere, derudover har vi to overlæger, en kemiker og en biokemiker.  
 
Afsnittet er opdelt i fem sektioner. De fire første er vagtdækkende, sektionen for farmakologi- og specialanalyser er kun åben i dagtiden på hverdage. 
 • Ambulatorium og forsendelse. 
 • Hæmatologi og koagulation, her er Sysmex og ACL-Top de mest anvendte instrumenter,  
 • POCT. KBA har ansvaret for hele hospitalets POCT udstyr, som bl.a. omfatter ABL, FSPP, CoaguChek, og Clinitek, mm. 
 • Kemi og Immunkemi, hvor analyserne udføres på Vitros 
 • Farmakologi og specialanalyser, hvor der udføres et bredt spektrum af medikamentanalyser, knoglemarkøranalyser, diverse hormonanalyser og ad hoc analyser til forskningsbrug. Analyserne udføres på HPLC, GC, iSYS og Cobas. RIA og ELISA anvendes tillige til specialanalyser. 
Som bioanalytiker er med skiftende vagter og du vil få følgende opgaver: 
 • EKG- og Blodprøvetagning i ambulatorie, akutklinik og de kliniske afdelinger. 
 • Analysearbejde i sektionerne, efter i forvejen fastsat rul. 
 • Vagter i et fast rul over 27 uger. Aften- og nattevagter fordeles på 27 bioanalytikere, og der vil være weekendvagt ca. hver 4. uge. 

Vi forventer at du har: 

 • Autorisation som bioanalytiker, prøvetageren kan have anden relevant uddannelse. 
 • Erfaring i det Klinisk Biokemiske speciale. 
 • Interesse for og/eller erfaring med kvalitetsarbejde. 
 • Høj motivation for nye udfordringer og overblik i en til tider travl hverdag. 
 • Interesse for faglig og teknologisk udvikling. 
 • Gode samarbejdsevner, imødekommende, udadvendt, glad og humørfyldt. 
Vi kan tilbyde: 
 • Et kompetent, dygtigt og engageret personale 
 • Et godt tværfagligt samarbejde   
 • En afdeling i en spændende udvikling, der har fokus på patientforløb, kvalitet og forskning. 
 • En spændende og travl hverdag, hvor ikke to dage er ens.  
 • En dynamisk arbejdsplads hvor der er mulighed for faglig- og personlig udvikling. 
 • En afdeling med et godt arbejdsmiljø og masser af humor.  
 • God oplæring. 
 • Kompetencerul, der sikrer, at rutine i alle vagtfunktioner opretholdes. 
Værdier 
Vores kerneværdier er tillid, respekt og ansvar. Vi møder alle vore samarbejdspartnere med tillid og respekt for vores forskellige kompetencer og bidrager til at opretholde et godt psykisk arbejdsmiljø. Vi er fleksible og udviser respekt over for patienternes behov.  Vi tager selvstændigt ansvar, i et tværfagligt samarbejde, for at løse alle vore opgaver på kompetent vis med høj faglighed og omhu og medvirker til at udvikle vores fag. 
 
Løn og ansættelsesforhold 
I henhold til overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem bl.a. Dbio og Danske Regioner. 
 
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte ledende bioanalytiker Helle Lethmar på telefon 21 68 22 17 
 
Ansøgning 
Har du lyst til at være en del af en afdeling, der satser højt på tværfaglig kompetence, forskning og trivsel, så send hurtigst muligt en ansøgning, hvor du beskriver dine kompetencer og interesser. Er du bioanalytiker, så husk at angive om du ønsker at fungerer som prøvetager eller vagtbærende bioanalytiker. 
Stillingerne er som udgangspunkt fuldtidsstillinger, men har du andre ønsker bedes dette anført i ansøgningen.  
 
For at komme i betragtning skal eksamensbevis inkl. karakterblad vedhæftes ansøgningen. 
 
Ansøgningsfrist: snarest, dog senest fredag den 15. december 2017 kl. 12.00. 
Samtaler afholdes i uge 51.