Jobbet "Er du vores nye kollega på Hjertemedicinsk Afdeling?" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Vi søger en erfaren sygeplejerske til en fast stilling hos os på Hjertemedicinsk Sengeafsnit S103, Herlev Hospital. Dette med start 1. februar 2018 eller efter aftale.  
 
Vores afsnit er specialiseret indenfor en række områder, herunder behandling af patienter med endokarditis og hjertesvigt samt ustabile hjertepatienter med behov for særlig specialiseret behandling. Afsnittet er normeret til 28 patienter og har gode fysiske rammer hvilket i høj grad muliggør vi kan tilbyde enestuer og dermed imødekomme den enkelte patient og de pårørendes behov. Vi er inddelt i to tværfaglige teams; hjertesvigt/kompleksteam og arytmi/iskæmiteam. Vi modtager patienter døgnet rundt med alle former for hjertemedicinske diagnoser, og har også kardiologisk speciallæge i afsnittet døgnet rundt. Derudover varetager vi en daghospitalsfunktion hvor vi tværfagligt udfører en række undersøgelser og behandlinger som transesophagal ekkokardiografi, pleuracenteser, perikardiocenteser og DC-konverteringer.  
 
Vores kerneværdi er central for vores tilgang til patienterne, idet vi ser patienterne, som de vigtigste personer i vores afdeling, hvorfor vi er drevet af den gode sygepleje. Derfor har vi også ledelsesmæssigt fokus på, at alle trives i kraft af et velfungerende tværfagligt fællesskab, hvor der er plads til faglig fordybelse og fokus på kompetenceudvikling til gavn for patienterne.  
 
Vi er således et stærkt sygeplejefagligt team med et højt fagligt niveau, som løbende gennemfører udviklingsinitiativer. For tiden arbejder vi med: 
 
 • Fuld selvmedicinering for indlagte patienter 
 • Hjemme-IV behandling hvor patienter selv varetager IV-behandling i eget hjem 
 • Ringe Hjem ordning som opfølgning på udskrivelse 
 • Etablering af et palliativt team i afsnittet 
 • Aftalebaseret stuegang 
 
Om afsnittet: 
Vi er en personalegruppe bestående af 50 mandlige og kvindelige kardiologiske sygeplejersker. Vi har en klinisk sygeplejespecialist samt en sygeplejerske med klinisk specialfunktion. Endvidere har vi både en kostansvarlig social- og sundhedsassistent med særligt ansvar for ernæringsområdet samt vores egen fysioterapeut ansat i afsnittet med særligt fokus på patienternes funktionsniveau og det tværsektorielle samarbejde. Vi vægter kompetenceudvikling højt, og efteruddanner og kompetenceudvikler løbende alle i personalegruppen. Således har vi sygeplejersker med særlige kompetencer indenfor medicin- og hygiejneområdet, og vi er i gang med en større kompetenceudviklingsproces indenfor den palliative sygepleje til hjertepatienter, som der også er mulighed for at blive en del af.  
 
Vi har en meget lav personaleomsætning og rekrutterer målrettet til afsnittet. Vi tilbyder gode introduktions – og uddannelsesmuligheder i form af: 
 
Sygeplejersker med anden specialeerfaring – et to årigt kardiologisk efteruddannelsesforløb bestående af to undervisningsmoduler samt plan for udvikling i klinikken. Samtidig mulighed for deltagelse i ovenstående faglige grupper. Der udarbejdes endvidere en individuel udviklingsplan.  
 
Sygeplejersker med kardiologisk erfaring – specialisering indenfor vores områder; iskæmi, arytmi, hjertesvigt og kompleks hjertemedicin samt en individuel udviklingsplan med fokus på faglig og personlig udvikling.  
 
For alle er der mulighed for deltagelse i vores faglige grupper eller det du gerne vil drive? Vi lægger samtidig vægt på muligheden for at udvikle sig gennem at undervise andre, hvorfor der vil være mulighed for både at undervise kollegaer, samt deltage i de undervisningsaktiviteter vi har ude i huset. Vi har samtidig sygeplejefaglig Journal Club som vores kliniske sygeplejespecialist og sygeplejeforsker afholder.  
 
Introduktion - vi har et struktureret 8 ugers introduktionsforløb, hvor du ikke indgår i normeringen. Dette efterfulgt af rotation mellem vores teams. Har du specialeerfaring, vil der være mulighed for at fortsætte indenfor det hjertemedicinske interesseområde, du måtte have. 
 
Vi har en åben og dialogbaseret tværfaglig ledelsesform, hvor der er plads til dine idéer. Vi arbejder som ledelse målrettet mod, at vi sammen med dig sikrer, at patienterne og deres pårørende oplever sig godt behandlet samt set, hørt og inddraget. Der er endvidere stor indflydelse på egen vagtplan med weekendvagt hver 3. weekend plus en ekstra weekend på 12 uger samt blandede vagter i omfanget 10-12 på seks uger. Vi har kun 8 timers vagter. 
 
Vi søger derfor en som dig, hvis du 
 • Har interesse for både den akutte sygepleje og den komplekse længerevarende sygepleje 
 • Kan anvende sygeplejefaglig viden aktivt til gavn for både patienten og dine kollegaer 
 • Er ambitiøs og ser både forskning og uddannelse som en væsentlig del af den faglige udvikling 
 • Har lyst til at indgå i et stærkt læge- og sygeplejefagligt team, hvor vi samarbejder tæt om patienternes forløb og løbende udfordrer hinanden fagligt 
 • Har lyst til at være del af et afsnit, hvor rummelighed i relation til patienter og pårørende er et kendetegn  
 • Har lyst til at være en del af en fantastisk personalegruppe med plads til alle og et stærkt fællesskab 
 
Vi håber du har lyst til at være en del af vores hold. Du er meget velkommen til at komme på besøg, og høre om de muligheder vi tilbyder samt tale med sygeplejerskerne og lægerne i afsnittet. 
 
Ansøgning samt CV sendes via link. 
 
Ønsker du yderligere information er du velkommen til at kontakte: 
 
Afdelingssygeplejerske Marie Baastrup på telefon 22 67 42 99 eller marie.baastrup@regionh.dk 
 
Ansøgningsfrist d. 18. december. Samtaler forventes afholdt d. 21. december eller efter aftale. 
 
FAKTA om Hjertemedicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital: 
 
Den Hjertemedicinske Afdeling ligger på to matrikler og har universitetsfunktion samt status som Center of Global Excellence for pleje, behandling og forskning i international særklasse. Den samlede afdeling består af fire sengeafsnit, et fælles ambulatorium, et kardiologisk laboratorium samt en forskningsenhed. Vi arbejder både med akutte og elektive forløb. Afdelingen tager sig af såvel non-invasive, som invasive undersøgelser/behandlinger samt efterbehandling af hjertepatienter, herunder ambulant opfølgning efter indlæggelse.