Jobbet "Sygeplejerske til operationsafsnittet, Nykøbing F. Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F

Dit næste skridt

 

Har du lyst til afgrænsede patientforløb i et overvejende sygeplejeteknisk område?

Trives du med et arbejdsmiljø, hvor klar og tydelig tale er en stor del af kommunikationen?

Så er det nu, du skal læse videre.

Hvem er vi?

Et Operationsafsnit. som udfører operationssygepleje til akutte og elektive operationer i døgndækkende funktion med tilstedeværelse til kl. 24.00, og derefter vagt fra vagtværelse til kl. 07.00 næste morgen.

Vi har i alt syv operationsstuer, som er fordelt på følgende specialer

 • Abdominalkirurgi - tre operationsstuer
 • Gynækologi - en operationsstue.
 • Ortopædkirurgi - tre operationsstuer

Vi arbejder i tværfaglige teams, som består af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og serviceassistenter, som lægger vægt på det gode samarbejde - både internt i afdelingen og eksternt med de andre afdelinger på sygehuset. Vi vægter højt at være en del af det gode patientforløb for vores patienter, og ønsker at videreudvikle vores afsnit med dette for øje. Vi har fokus på kompetenceudvikling for alle medarbejdere, for på den måde at skabe en attraktiv arbejdplads med et højt fagligt niveau.

Vi er uddannelsessted for sygeplejestuderende i 6.-7. semester.

Arbejdsopgaver som operationssygeplejerske

 • Steril og usteril assistance til afsnittets operations- og undersøgelsestyper som
  • Knæ-, hofte- og skulderoperationer
  • Traumekirurgi
  • Laparoskopisk abdominalkirurgi
  • Endoskopi
  • Mindre åben anal- og abdominalkirurgi
  • Akut gynækologi
  • Sectio - elektive og akutte
 • Patientsikkerhed ved operationer - Sikker Kirurgi
 • Speciel lejring, forflytning og infektionsprofylakse
 • Håndtering af teknisk- og medicoteknisk udstyr

Dit tilbud til os

 • Minimum to års klinisk erfaring
 • God til at argumentere for dit faglige felt
 • Opsøgende overfor ny viden
 • Aktiv medspiller ved forandringer
 • Har let ved at skabe overblik og finde løsninger i teamsamarbejde

Vores tilbud til dig

 • Engagerede kolleger, som udfører operationssygepleje på et højt fagligt niveau med fokus på evidensbaseret viden
 • Et højt informationsniveau
 • Mulighed for medinddragelse i beslutninger
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til mangfoldighed
 • Mulighed for videreuddannelse
 • Studiebesøg inden ansættelse

Har dette vakt din interesse, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Joyce Grubbe, 56 51 53 70/21 64 61 77, eller souschef Heidi Koppelgaard, 56 51 63 62.

Send din ansøgning elektronisk.

Ansøgningsfrist 14.12.17

Ansættelsessamtaler 18.12.17

Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser. 

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.