Jobbet "Sorggruppeleder søges til varetagelse af tilbud om sorggrupper og individuelle samtaler m.m. til forældre ved spædbarnsdød" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B . Winsløws Vej 4, Indgang 55, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Ved gynækologisk-obstetrisk afdeling D, OUH er en stilling som sorggruppeleder ledig. Der er tale om 1 fast stilling på 12-16 timer/uge pr. 1.1.2018 eller snarest derefter. Timetallet afhænger af ansøgers profil i forhold til opgavevaretagelsen. 

 

Som sorggruppeleder indgår man i et tværfagligt team, hvor der er yderligere en sorggruppeleder tilknyttet samt en forsknings- og kvalitetsmedarbejder, der står for forskning, kvalitetsudvikling og monitorering af tilbuddet.   

 

Behandlingstilbud om sorggrupper og individuelle samtaler ved spædbarnsdød skal forebygge psykisk mistrivsel for de involverede familier.  

 

  • Sorggruppelederne skal varetage følgende kerneopgaver: 
  • Forestå sorggrupper  
  • Forestå individuelle samtaler med familier 
  • Indgår som en del af det palliative tilbud til forældre, der venter barn med forventet kort levetid 
  • Forestå supervision og undervisning af personale på sygehuset, som er involveret i hændelser, hvor et spædbarn dør – herunder være ansvarlige for udfærdigelse af samarbejdsaftaler med berørte afdelinger 
  • Samarbejde og danne netværk med sundhedsplejen omkring familier, der har mistet et barn  
  • Samarbejde og danne netværk med de øvrige sorggruppeledere i region Syddanmark – herunder udfærdigelse af samarbejdsaftaler med de øvrige fødesteders sorggruppeledere, således der er sikret passende og relevante sorggruppeforløb for region Syddanmarks borgere 
  • Kvalitetssikring, kvalitetsudvikling, dokumentation, udarbejdelse af kliniske retningslinjer, evt. forskning 

 

Ansøgere skal have relevant autoriseret sundhedsfaglig grunduddannelse (jordemoder, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, læge) med solid erfaring inden for det akutte obstetriske område. 

Ansøgere skal være indstillet på at erhverve sig certificeret, psykoterapeutisk uddannelse.  

Det er et ufravigeligt krav, at ansøger har kompetence i at håndtere tab og traume professionelt samt har kompetence i undervisning af grupper samt fremlæggelse i større fora. 

Der stilles store krav til ansøgers følelsesmæssige robusthed og modenhed, samt ansøgers evne til at indgå i tværfaglige fora.  

 

Arbejdstiden vil ligge planlagt på tirsdage/onsdage og torsdage – og sorggrupperne afholdes i dagtimerne, dog er der behov for en vis fleksibilitet i forhold til arbejdstilrettelæggelsen.  

 

Stillingerne er organisatorisk og fysisk placeret i afdelingens Familieambulatorium i Odense – og refererer til lederen af dette. 

 

Der er ansøgningsfrist til stillingerne d. 18.12.2017 – og der afholdes ansættelsessamtaler d. 20.12.2017. 

 

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres.  

 

Spørgsmål til stillingerne kan stilles til: 

Chefjordemoder Anette Lund Frederiksen på mail:

anette.frederiksen@rsyd.dk 

 

Eller sorggruppeleder 

Charlotte Meister på mail eller telefon: 

Charlotte.meister@rsyd,dk / 2639 0177