Jobbet "Sygeplejerske søges til  psykoseafsnit P2, AUH Risskov" er udløbet

Region Midtjylland

AUH Afd P - Sengeafsnit P2

Skovagervej 2, 8240 Risskov

Dit næste skridt
Sygeplejerske søges til  psykoseafsnit P2, AUH Risskov
37 timer i dag - og nattevagter
Ansættelse den 1. februar – gerne tidligere
 
Afsnit P2 er et skærmet afsnit, der varetager patienter med psykoser, hvilket indebærer en
diagnosebaseret visitation til afsnittet.
Afsnittet varetager specifikt patienter med retslige foranstaltninger, der vurderes at have en
flugtrisiko.
 
Vi kan tilbyde en arbejdsplads med;
 • god introduktion til afsnittets arbejde og kultur, hvor mentorordning udgør den primære del
 • velkvalificerede og engagerede kollegaer
 • fokus på tværfaglige samarbejde og optimerede patientforløb
 • kontinuerlig udvikling af den psykiatriske sygepleje, hvor inddragelse af patienter og pårørende er omdrejningspunktet
 • fokusering på implementering af partnerskabsaftalen
 • optimering af målrettede tiltag i forbindelse med nedbringelse af tvangsforanstaltninger
 • muligheder for faglige og personlige udfordringer
 • kontinuerligt at videreudvikle og sikre arbejdsmiljøet
 • fokus på den fremtidige flytning af psykiatrien i Risskov til de nye bygninger i Skejby, der er planlagt til efteråret 2018                      
 
Vi søger en ny kollega, der;
 • har lyst til at arbejde i dag – og nattevagter, weekendvagt med arbejde i nattevagt skal påregnes hver  anden uge
 • har lyst til at varetage en vagt hver anden uge med henblik på optimering af aktiviteter i afsnittet
 • har erfaring, indenfor hospitalsregi, med arbejdet i forbindelse med den akutte sygepleje til psykiatriske patienter
 • gerne har retspsykiatrisk erfaring
 • har mod på et udviklende arbejde med ansvars -og handlekompetencer
 • vil arbejde målrette med den enkelte patients handlingsplaner og mestringsstrategier
 • udviser samarbejdsvilje og fleksibilitet
 • kan bevare et overblik og udvise ro i stressede og konfliktfyldte situationer.
Stillingen er betinget af tilfredsstillende autorisation og aflønnes i henhold til gældende overenskomst.

 
Yderligere henvendelse kan ske til afdelingssygeplejerske Tina Rasmussen
på telefon 7847 1721, 2323 1456 eller på mail: tinrasmu@rm.dk

Ansøgningsfrist torsdag den 14. december.
 
Ansættelsessamtaler forventes at blive tirsdag den 19. december.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale