Jobbet "Ledende oversygeplejerske ved Nefrologisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Da vores afdelingsledelse går på pension, søger vi en erfaren og visionær ledende oversygeplejerske, der sammen med den nye ledende overlæge skal sætte kursen for arbejdet med vores patienter. 
 
Jobbet
Vi er et hospital i en rivende udvikling med nye byggerier og sundhedsplatform. Her får du en afgørende rolle i det fortsatte arbejde med sammenhæng, faglighed og forbedring for patienter, pårørende og medarbejdere. Målet er individuelle og effektive patientforløb af høj faglig kvalitet og stor patienttilfredshed. Dette sker gennem dygtige og erfarne medarbejdere, samt i et tæt samarbejde med øvrige kliniske afdelingsledelser og kommuner.
 
Du og den ledende overlæge får ansvaret for en afdeling med en høj aktivitet og et højt ambitionsniveau. Du skal lede en engageret og kompetent leder- og medarbejdergruppe, i en afdeling hvor du er tæt på driften og kerneopgaven. I afdelingen følger vi vores patienter gennem mange år. Samarbejdet med dem og deres pårørende er et væsentligt element i at nå afdelingens mål.
 
Som del af hospitalets samlede afdelingsledelser får du indflydelse og medansvar for tværgående patientforløb. Videre får du mulighed for at sætte et tydeligt aftryk på den regionale og nationale dagsorden inden for fagområdet.
 
Vi søger en ledende oversygeplejerske som
  • motiveres af faglig udvikling tæt på kernedriften, gerne med nefrologisk erfaring 
  • har visioner for og erfaring med ledelse og organisationsudvikling, gerne som leder af ledere
  • kan balancere ledelse tæt på kernedriften og den strategiske udvikling gennem samarbejde på tværs af afdelinger og sektorer
  • udfordrer eksisterende rammer for at skabe nødvendige kulturændringer og innovative løsninger
  • skaber rammer og vilkår for opgaveløsning med fokus på patientens og de pårørendes perspektiv og sikkerhed
  • udvikler ledere og ledelsesteam gennem tillid og delegering af ansvar
  • sikrer at ledelsessystemet fungerer og hænger sammen vertikalt og horisontalt
  • er synlig og har fingeren på pulsen gennem dialog, sparring og samarbejde
  • ønsker at prioritere og videreudvikle et godt og inspirerende arbejdsmiljø.

Om afdelingen

Nefrologisk Afdeling er landets største på dialyse området med planer om flere udvidelser. Afdelingen tilbyder diagnostik, behandling, pleje, uddannelse samt forskning på højt internationalt niveau.

Afdelingen har ca. 150 medarbejdere, der varetager nefrologisk diagnostik, behandling og pleje af voksne borgere. Afdelingen er inddelt i 3 områder med hver sin områdeledelse (afdelingssygeplejerske og overlæge): et dialyseområde med ca. 200 dialysepatienter på Herlev og 80 dialysepatienter på afdelingens dialysesatellit på Hvidovre Hospital, et sengeafsnit med 22 senge og et stort ambulatorium med hhv. almen nefrologi og hjemmedialysebehandling (i alt ca. 2000 patienter).

Afdelingen varetager uddannelse af læger og plejepersonale lige som der er et tæt tværfagligt samarbejde omkring løbende udvikling af patientskole.

Afdelingen varetager forskningsopgaver i samarbejde med andre kliniske og tværgående afdelinger, Københavns Universitet og medicinalindustrien.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse vil ske på overenskomstvilkår efter overenskomst for ledende personale på Sundhedskartellets område. 

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Arne Høj Nielsen tlf. 38 68 22 77 eller vicedirektør Jan Toftholm Andersen, tlf. 38 68 48 22.

Ansøgningsfrist

Onsdag den 3. januar 2018 kl. 12.00. Send din ansøgning via annoncelink.  Ansættelsessamtaler afholdes den 12. januar 2018, tilbagemelding på personlighedstest den 23. januar 2018 og 2. samtaler den 24. januar 2018. 

Alle henvendelser behandles fortroligt.

Materiale