Jobbet "Sygeplejerske (operation) søges til Øvre Mave-og Tarmkirurgisk Operationsafsnit ( L-OP)" er udløbet

Region Midtjylland

Operation og Intensiv SYD

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
Ønsker du at arbejde som sygeplejerske i et spændende akut operationsafsnit, så se her.
 
Vi søger 1 sygeplejerske (operation) på 37 timer/uge eller efter aftale. Der er blandede vagter og med rådighed fra vagtværelse.
 
Arbejdstiden i dagtjeneste er kl. 7.30 til 15 eller kl. 17. Vi har ca. en vagt om ugen samt vagt hver 3.- 4. weekend.
 
Stillingen ønskes besat d. 1. februar 2018 eller efter aftale.
 
Vi er foruden afdelingssygeplejersken, som sidder i funktionsledelse med en funktionsansvarlig overlæge, 21 OP sygeplejersker, 14 anæstesisygeplejersker, 2 social- og sundhedsassistenter samt både kursister og sygeplejestuderende.
 
L-OP kan tilbyde
 • et bredt speciale med stor variation indenfor øvre abdominalkirurgi, endoscopi og laparoscopi af børn og voksne
 • en afdeling med akut og elektiv funktion
 • en afdeling med fokus på oplæring og sygeplejefaglig udvikling
 • en åben dialog med respekt for forskellige holdninger, hvor medansvar og indflydelse er en selvfølgelighed
 • faglighed, engagement og humor er nøgleord i vores afdeling
 • brug af kompetencekort til nyansatte operationssygeplejersker  
Vi arbejder tværfagligt og tænker kreativt omkring patientens forløb. Vi sætter sygepleje, kvalitet, service og effektivitet meget højt. Vi er i øjeblikket meget optaget af fusion mellem OP og anæstesi under én ledelse, og hvordan vi kan bruge hinandens ressourcer og hente inspiration fra hinanden i den fælles opgave omkring patienten.
 
Vi forventer, at ansøger
 • gerne har operationserfaring
 • har evne, lyst og vilje til tværfagligt samarbejde
 • kan prioritere og bevare overblikket
 • vil være med til at udvikle og sikre kvalitet og patientsikkerhed i en operationsafdeling
 • vil arbejde i et dynamisk miljø med mange kliniske berøringsflader
 • har gode samarbejdsevner og gerne deltager i undervisning af kolleger
 • har høj grad af selvstændighed, stor fleksibilitet samt er omstillingsparat
 • er positiv, motiveret og udadvendt
Udflytning til Aarhus Universitetshospital under fælles tag i Skejby forventes at ske i midten af 2018, hvor vi skal dele operationsgangen med tre andre specialer, nedre tarmkirurgi, urologi samt plastikkirurgi. Vi søger derfor inspiration og er opsøgende i dialogen på tværs af specialer og i de enkelte patientforløb. Hverdagen er travl og spændende, hvor vi arbejder tværfagligt og tænker kreativt omkring patienten og er åbne overfor nye tiltag.
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomsten. Stillingen er betinget af en tilfredsstillende børneattest samt en tilfredsstillende autorisation.
  
Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Ann Lydia Røijen på 4025 5728.
Elektronisk ansøgning sendes via nedenstående link og stiles til afdelingssygeplejerske Ann Lydia Røijen senest d. 14. december 2017. Opgiv venligst 1-2 referencer.
 
Ansættelsessamtaler finder sted i uge 51.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.