Jobbet "Sygeplejerske til vikariat i Reumatologisk Afdeling U" er udløbet

Region Midtjylland

Reumatologisk Afdeling U

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
Vi søger 1 sygeplejerske til fuldtidsvikariat i Reumatologisk Afdeling fra d. 1. februar 2018 til d. 30. september 2018.
 
Hvem er vi
Vi er en højt specialiseret afdeling med landsdelsfunktion, der modtager patienter med reumatologiske sygdomme til udredning, behandling og pleje. Der findes mange forskellige reumatiske sygdomme, der debuterer i forskellige aldre. Dette gør, at vi hele tiden udfordres fagligt. Afdelingen består af et ambulatorium som dagligt har ca. 120 patienter igennem, og et sengeafsnit med 7 senge og 4 hotelpladser.
 
Sengeafsnittet
I sengeafsnittet koordinerer sygeplejersken patientens undersøgelses og behandlingsforløb. Patienterne har ofte akutte reumatologiske symptomer og problemstillinger som sygeplejersken selvstændigt skal vurdere og handle på. Sygeplejersken giver adskillige intravenøse behandlinger.

Ambulatoriet
I ambulatoriet udføres forskellige former for sygepleje. Information, vejledning og undervisning vægtes højt. Patienter undervises individuelt i selv-injektion, samt i sygdom og mestring inden for forskellige reumatologiske diagnosegrupper. Sygeplejersken giver intravenøse behandlinger til dagpatienter med biologiske lægemidler og cyklofosfamid. Vi har selvstændige sygeplejekonsultationer for patienter i biologisk behandling. Sygeplejersken assisterer til ledinjektioner, biopsier med mere. Der varetages administrative opgaver med blodprøvebestillinger og vurderinger af blodprøvesvar. Der er dagligt telefonkonsultationer med patienter med akutte problemstillinger og herunder selvstændige vurderinger af relevante tiltag.
  
Der må forvente aften og nattevagter. Arbejde ca. hver 3. eller h. 4 weekend.

Vi søger en kollega
 • der gerne har reumatologisk erfaring
 • der vil arbejde både i afdelingens sengeafsnit og ambulatorium
 • der vil arbejde i skiftende vagter
 • der trives med en travl arbejdsdag
 • der ser muligheder, er fleksibel og prioriterer det tværfaglige arbejde og kollegiale sammenhold
 • der er imødekommende og har gode kommunikative evner
 • der er handlekraftig og vil udvikling
Vi tilbyder
 • en individuel oplæring ud fra introduktionsprogram
 • et stærkt tværfagligt samarbejde
 • en afdeling med øje for de individuelle kompetencer på det faglige / personlige plan og som sætter disse i spil til gavn for patienterne.
 • sygeplejefaglige procedurebeskrivelser og evidensbaserede kliniske retningslinjer
 • et godt arbejdsmiljø såvel mono - som tværfagligt, hvor humor, åbenhed og respekt værdsættes højt
 • vægtning af en anerkendende tilgang til hinanden
 • et arbejde med en spændende, givende og aktiv patient gruppe
 • kort afstand mellem medarbejdere og ledelse
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation. 
 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.