Jobbet "Anæstesisygeplejerske søges til L-OP" er udløbet

Region Midtjylland

Operation og Intensiv SYD

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
Med tiltrædelse 1. februar 2018 eller efter aftale, søger vi en anæstesisygeplejerske til L- OP, øvre, OP/I Syd på Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade. Stillingen er på 37 timer.
 
Vores afdeling yder anæstesi til abdominalkirurgiske patienter med lidelser i øvre abdominalkirurgisk område ( spiserør, mavesæk, tolvfingertarm, lever og galdeveje), samt alle ydelser omkring akutte patienter, som kræver anæstesiologisk bistand. Herudover ydes der anæstesi til lungemedicinske patienter, samt en lang række radiologiske procedurer. Der vil indtil udflytning til Aarhus Universitetshospital under fælles tag i Skejby være et tæt dagligt samarbejde med det ortopædkirurgisk speciale. Med lands- og landsdelsfunktion inden for såvel de kirurgiske specialer som det anæstesiologiske speciale stilles der store krav til dine faglige- og handlemæssige kompetencer.
 
Vi har en personalegruppe, som henvender sig til dig, der søger faglige udfordringer, kompleksitet og stor variation i arbejdsdagen. Sammen med stor fokus på det faglige synes vi, at vi har plads til at passe på hinanden og have det sjovt. Vi arbejder tværfagligt og tænker kreativt omkring patientens forløb. Vi sætter sygepleje, kvalitet, service og effektivitet meget højt. Vi er meget optaget af fusion mellem OP og Anæstesi under én ledelse, og hvordan vi kan bruge hinandens ressourcer og hente inspiration fra hinanden i den fælles opgave omkring patienten.
 
Vores forventninger til dig er, at
 • du har erfaring med anæstesi og gerne til abdominalkirurgiske patienter samt ydelser, der kræver akut anæstesiologisk bistand
 • du har mod på nye udfordringer
 • du er positiv, motiveret og udadvendt
 • du har gode samarbejdsevner
 • du er omstillingsparat og fleksibel
 • du har en høj grad af selvstændighed  
Vi kan tilbyde dig
 • et struktureret introduktionsprogram
 • vagter kan bestå af lange dagvagter, aftenvagter, 12 – 19.30 vagter samt vagter med efterfølgende rådighed fra vagtværelse
 • afvekslende arbejdsdage med elektive / akutte operationer
 • meget variabel intensitet omkring akutte opgaver som traumekald, akut kirurgisk og medicinsk kald, hjertestop kald samt interne transporter m.m.
 • medarbejdersamtaler årligt
 • engagerede kollegaer, som repræsenterer en bred vifte af erfaringer og kompetencer
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest samt en tilfredsstillende autorisation.
 
Yderligere information kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Ann Lydia Røijen, på 40255728, mail: annroeij@rm.dk.
 
Ansøgning sendes via nedenstående link. Opgiv venligst 1 – 2 referencer. Ansøgningsfrist torsdag den 14. december 2017. Ansættelsessamtaler finder sted i uge 51.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.