Jobbet "Sygeplejerske søges til psykoseafsnit P3, AUH Risskov" er udløbet

Region Midtjylland

AUH Afd P - Sengeafsnit P3

Skovagervej 2, 8240 Risskov

Dit næste skridt
Sygeplejerske søges til psykoseafsnit P3, AUH Risskov
37 timer i blandede vagter 
Ansættelse 1. februar 2018 – gerne tidligere
 
Afsnit P3 er åbne afsnit med mulighed for skærmet afsnit, der varetager patienter med psykoser, hvilket indebærer en diagnosebaseret visitation til afsnittet.
Der er plads til 16 patienter samt en plads reserveret til brugere med kontrakt på patientstyret seng.
 
Vi kan tilbyde en arbejdsplads med;
 • god introduktion til afsnittets arbejde og kultur, hvor mentorordning udgør den primære del
 • velkvalificerede og engagerede kollegaer
 • fokus på tværfaglige samarbejde og optimerede patientforløb
 • kontinuerlig udvikling af den psykiatriske sygepleje, hvor inddragelse af patienter og pårørende er omdrejningspunktet
 • fokusering på implementering af partnerskabsaftalen
 • optimering af målrettede tiltag i forbindelse med nedbringelse af tvangsforanstaltninger, hvilket fordrer evne og vilje til at medtænke "mindste middel princippet" i hverdagen og fokus på implementering af deeskaleringsindsatsen
 • muligheder for faglige og personlige udfordringer
 • kontinuerligt at videreudvikle og sikre arbejdsmiljøet
 • fokus på den fremtidige flytning af psykiatrien i Risskov til de nye bygninger i Skejby, der er planlagt til efteråret 2018                      
 
  Vi søger en ny kollega, der;
 • har lyst til at arbejde i blandede vagter
 • weekendvagter skal påregnes hver anden uge
 • gerne har retspsykiatrisk erfaring
 • har mod på et udviklende arbejde med ansvars -og handlekompetencer
 • vil arbejde målrette med den enkelte patients handlingsplaner og mestringsstrategier
 • udviser samarbejdsvilje og fleksibilitet
 • kan bevare et overblik og udvise ro i stressede og konfliktfyldte situationer.
 
Stillingen er betinget af tilfredsstillende autorisation og aflønnes i henhold til gældende overenskomst
 
Yderligere henvendelse kan ske til afdelingssygeplejerske Tina Rasmussen
(mail: tinrasmu@rm.dk)
eller på telefon 2323 1456,  7847 1761 eller  7847 1721
Ansøgningsfrist søndag den 17. december 2017
Ansættelsessamtaler forventes at blive onsdag den 20. december 


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale