Jobbet "Ledende overlæge Endokrinologisk Afdeling M" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 101, 1. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Endokrinologisk Afdeling M søger en ledende overlæge, som har lyst til ledelse af en højt specialiseret afdeling med fokus på høj kvalitet, forskning, uddannelse og effektiv drift 
 
Endokrinologisk Afdeling M varetager diagnostik og behandling af endokrinologiske sygdomme og har funktioner på hovedfunktionsniveau, regionsfunktionsniveau samt højt specialiseret niveau jf. Sundhedsstyrelsensspecialevejledning.  
 
Endokrinologisk Afdeling M er den eneste endokrinologiske specialafdeling på Fyn og i det sydvest-jyske område. Afdelingen modtager derfor patienter med specielle endokrinologiske lidelser fra hele Region Syddanmark. Afdelingen har endvidere landsfunktion inden for enkelte helt specifikke områder som porfyri. 
 
Afdelingen har et tæt samarbejde med det nyetablerede Steno Diabetes Center Odense. 
 
Endokrinologisk Afdeling M udfører diagnostiske undersøgelser, behandling og pleje i tæt samarbejde med andre afdelinger på OUH, regionale hospitaler, øvrige universitetshospitaler i Danmark og den kommunale sektor.   
 
Vi søger en leder der 
 • besidder og anvender sine lederevner  
 • er synlig og initiativrig 
 • har gennemslagskraft  
 • har gode kommunikationsevner 
 • har gode samarbejdsevner 
 • er respekteret for sine faglige kompetencer 
 • har interesse i kvalitetsudvikling, forskning og uddannelse 
 • med sin personlige integritet kan inspirere til og igangsætte udvikling i Endokrinologisk Afdeling M 
 • er speciallæge i endokrinologi 
 • har overlæge- og ledererfaring  
Vi tilbyder en afdeling 
 • hvor fagligheden er høj 
 • hvor uddannelse, udvikling og forskning prioriteres højt 
 • hvor der er fokus på kvalitet i arbejdet 
 • hvor sammenhængskraft og tværfagligt samarbejde er nøgleord  
 • hvor et godt samarbejdsklima anses for essentielt 
 • hvor motivation, medinddragelse og et højt informationsniveau prioriteres  
Dit nye job  
Den ledende overlæge skal varetage den overordnede ledelsesopgave i Endokrinologisk Afdeling M i tæt dialog og samarbejde med oversygeplejersken og den øvrige ledergruppe, OUH’s direktion, Centerledelsen på SDCO samt de øvrige afdelingsledelser på hospitalet. Samarbejdet skal foregå i et miljø præget af tillid, respekt, stort fagligt engagement og ambitioner om at være med til at fastsætte den sundhedsfaglige dagsorden i dagens Danmark. 
 
Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt eller efter aftale. 
Vil du vide mere om stillingen, kan du læse Organisations-, opgave- og kvalifikationsbeskrivelse    , hvor vilkår og forventninger er nærmere beskrevet.
 
Der er følgende krav til ansøgningens udformning:  
 • Ansøgningen kan disponeres i forhold til de ”7 kompetenceområder”.  
 •  
 • Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og eventuel efteruddannelse.  
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til: 
Direktør Michael Dall, tlf. 2873 2234, Michael.Dall@rsyd.dk , eller til oversygeplejerske Anna Sofie Lillevang, tlf. 2167 9277, Anna.Sofie.Lillevang@rsyd.dk  / konst. ledende overlæge Henning Friis Juhl, tlf.5142 8044, Henning.Anker.Friis.Juhl@rsyd.dk , samt OUH’s hjemmeside: www.ouh.dk
 
Stillingen søges online på HR-Manager.  
Ansøgningsfrist den 2. januar 2018. 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 9. og 12. januar 2018