Jobbet "Afdelingssygeplejersker til nye afsnit på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Frederikssund" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Frederikssundsvej 30, 3600 Frederikssund

Dit næste skridt
Vi står og skal etablere 2 helt nye afsnit med ”Særlige psykiatriske senge” i Frederikssund og søger 2 fagligt dygtige afdelingssygeplejersker med pionerånd og lysten til at starte et afsnit op fra bunden.  
 
Psykiatrisk Center Nordsjælland har fået til opgave, at etablere 47 særlige psykiatriske pladser, med sigte på rehabilitering og misbrugsbehandling i længerevarende forløb af 3-6mdr.s varighed.  
Tilbuddet skal i første omgang åbne 2 afsnit med 16 pladser på hver og snarest derefter, et 3. afsnit med 15 pladser. De 3 afdelinger er organiseret med en tværgående ledelse bestående af en overlæge og en afsnitsledende psykolog. Du vil som afdelingssygeplejerske have et stort selvstændigt ledelsesrum i forhold til afsnittende, personalet og patienterne. Det fælles mål er høj faglighed, lyst til at udfordre eksisterende arbejdsgange og udvikling af en behandlingskultur, der er værd køre efter. Du skal have lyst til at tænke nyt indenfor rammen af recovery forståelsen, safewards og kognitiv adfærdsterapi.  
 
Målgruppen for de særlige pladser er patienter med komplekse sygdomsforløb med diagnoser indenfor det skizofrene spektrum, hvor et længere stabiliserende tværfagligt behandlingsforløb kan afhjælpe problemer med kaotisk misbrug, udadreagerende adfærd og disses følgevirkninger.  
Vi tror på, at her har vi muligheden for at opbygge et nyt behandlingstilbud til en meget sårbar patientgruppe, og vi vil målrettet gå efter at rekruttere veluddannet personale, som kan sammensætte et bredt kvalificeret behandlingstilbud. Vi vil prioritere at uddanne og udvikle personalegruppen løbende. Vi ønsker os en afdelingssygeplejerske, der er kompetent til at samle et dygtigt hold af medarbejdere med tværfagligt komplimenterende baggrund. Vi søger at udvikle sammensat behandling med fokus på stor mængde daglige aktiviteter, ligesom der skal være ledelsesmæssig opbakning til, at personalet forestår løbende kontakt med eksterne samarbejdspartnere. Tværsektorielt samarbejde er et element, der vil fylde i de særlige pladser.  
 
Normeringen er på ca. 30-35 medarbejdere pr. afsnit, fordelt på følgende faggrupper: Sygeplejersker, gerne med specialuddannelse eller terapeutisk efteruddannelse, social og- sundhedsassistenter, gerne med en uddannelse som aktivitetsmedarbejdere eller vedligeholdelsesinstruktører, en større gruppe af ergoterapeuter og en mindre gruppe af fysioterapeuter og pædagoger. I foråret 2018 vil vi forestå en større anlagt rekrutteringsindsats. Vi vil dog rigtig gerne allerede nu, have vores kommende afdelingssygeplejersker med ombord, så vi sammen kan sætte det ”rigtige” hold.  
Vi har en ambition om, at vi vil lave en samlet opstart og introduktion af personalet på 14 dage før de første patienter skal modtages i afsnittende.  
 

Vi forventer derfor, at afdelingssygeplejerskerne kan matche følgende:
 • Ledelseserfaring med ledelse af
 • Bred klinisk og psykiatrisk erfaring, gerne fra akut, intensiv/lukket afsnit, eller lignende erfaring fra arbejde på et bosted 
 • Gennemslagskraft, overblik og en evne til at gennemføre projekter  
 • Gode kommunikative evner såvel skriftlig som mundtlig 
 • Undervisnings- og vejledningserfaring 
 • Gerne erfaring med Lean som metode og ledelsesværktøj 
 • Uddannelse inden for ledelse, gerne på diplom eller masterniveau 
 • Kan styre drift og økonomi
 
Vi tilbyder:
 • Et afvekslende job med mange udfordringer  
 • En enestående mulighed for at udvikle et behandlingstilbud som har dit personlige præg  
 • Relevant videreuddannelse  
 • En afdelingsledelse der tror på mindre styring og mere ledelse
 • Grundig introduktion til både afsnittende, målgruppen og PC Nordsjælland  
Ansøgere skal beherske IT på et niveau, så de kan betjene de vanlige hospitalssystemer, såsom sundhedsplatformen, lønsystem og Outlook mv.  
Ansøgere skal kunne forpligte sig Region Hovedstadens overordnede værdier respekt, faglighed, ansvar og udvikling, samt til PC Nordsjællands øvrige værdigrundlag og målsætninger. 

Ansættelsesvilkår
Stillingerne er fuldtidsstillinger og er til besættelse den 1. januar 2018 eller snarest derefter.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ledere på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd, og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.
 
Ansættelsesprocedure
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afsnitsledende psykolog Mette Fauerholdt Hyldtoft på telefon 24 82 22 81 eller udviklingschef Jacob Vagner Søjberg Madsen på telefon 20 45 29 18.
 
Ansøgningsfrist er onsdag den 20. december 2017, kl. 12.00. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler torsdag den 21. december 2017 eller fredag den 22. december 2017.   
 
Ansøgning, CV, uddannelsesbevis og relevant dokumentation sendes online via linket her på siden.