Jobbet "søger nye dygtige sygeplejersker til det akutte, det komplekse og elektive kirurgi og et alsidigt og spændende speciale." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
2 stillinger på 32 - 37 timer/uge i skiftende vagter med start 1/1-2018 eller hurtigst muligt. 
 
Vores personalegruppe: 
 • Er en god - og bredt sammensat gruppe, som prioriterer høj faglighed og godt arbejdsmiljø  
 • Prioriterer høj faglig kvalitet - og udvikling i sygeplejen. Sygeplejekonferencer og undervisning er en del af vores hverdag 
 • Lægger vægt på, at hverdagen og vagterne er præget af et godt kollegialt samarbejde. Hos os er der i alle vagter en kollega at sparre med. Caroline og Trine der er nyuddannede og ansat i sommeren 2016, formulerer det sådan: ”Som nyuddannet er det et rigtig godt sted at starte. Vi har oplevet en stor faglig udvikling på kort tid i et rart arbejdsmiljø, med gode kollegaer” 
 • Tilbyder en individuelt tilrettelagt introduktionsperiode, hvor du danner makkerpar med en erfaren sygeplejerske i 6 uger 
 • Har indflydelse på egen vagtplan og anvender ”MinTid”. Vi arbejder hver 3.weekend men ønske om hver 2. kan tilgodeses. Vi arbejder 10-12 aften/nattevagter på 6 uger udover weekendvagter 
 
Vores patienter: 
 • Den akutte patient fra traumecenteret med et eller flere brud og andre skader efter en ulykke 
 • Den elektive patient til specialiseret ryg- og bækkenkirurgi 
 • Den akutte eller elektive patient med et forløb kompliceret af en eller flere medicinske sygdomme 
 • Patienten med nekrotiserende fascit 
 • Patienten med akut rygmarvsskade og deraf komplet eller inkomplet para/tetraplegi. 
 • Patienten der overflyttes fra en af Rigshospitalets 3 intensivafdelinger 
 
Vores afsnit: 
 • Består af 30 senge, heraf 6 semiintensive senge, hvor der er en øget monitorering af den komplekse og svært syge patient og en højere personalenomering  
 • Har et stort patientflow. Sygeplejen tilrettelægges individuelt med patient/pårørende og med stor vægt på patientinvolvering, kontinuitet og effektivitet 
 • Arbejder målrettet med at prioritere i en nogen gange travl hverdag. Vi afholder bl.a timeout og sikrer derved at alle får den hjælp der kan være behov for 
 • Gennemfører dagligt en en tværfaglig stuegang i det semiintensive afsnit med deltagelse af læge, anæstesilæge, fysioterapeut og sygeplejersker  
 • Gennemfører dagligt tværfaglig patientgennemgang med deltagelse af læger, fysioterapeut, farmaceut, og læge fra smerteenheden. Vi arbejder målrettet mod at optimere stuegangen generelt  
 • Har 2 portører tilknyttet som deltager ved behov hos patienterne til personlig hygiejne, mobilisering og transport til diverse undersøgelser 
 
Dig som vores kommende kollega: 
 • Evner at bevare roen, skabe et hurtigt overblik og prioritere imellem opgaverne 
 • Foretrækker sygepleje og behandling til semiintensive, akutte og/eller særligt komplekse patienter, hvor du kan se hurtige fremskridt 
 • Kommer til at planlægge komplekse pleje- og behandlingsforløb i et velfungerende samarbejde med engagerede kollegaer, speciallæger, fysioterapeuter, vores kliniske sygeplejespecialist og vores kliniske afdelingssygeplejerske 
 • Kan lide at arbejde, hvor der både er medindflydelse og medansvar 
 • Har interesse i at bruge dine ressourcer og kompetencer til fordel for både patient, afdeling og din egen udvikling 
 
Vi håber at vi har vækket din interesse.  
Hvis du har lyst til at besøge os, er du meget velkommen!  
Du kan altid ringe til os og høre nærmere: 
 
Afdelingssygeplejerske Line Holm Knudstrup tlf. 3545 8796  
 
Ansøgningsfrist 19. december inden kl. 12.00.
Samtaler afholdes 20, 21 eller 22 december 
 
Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.