Jobbet "Sygeplejersker til nyoprettede stillinger i Aktiv Patientstøtte" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Telegrafvej 5, 2750 Ballerup

Dit næste skridt
Kan du motivere, vejlede og coache mennesker med kroniske sygdomme til bedre at håndtere livet med en sygdom? Tror du på, at en coachende indsats gør en forskel og kan være med til at forebygge indlæggelser? Og vil du bidrage til at afprøve et nyt koncept for telefonstøtte? Så er du måske vores nye patientstøttesygeplejerske.
 
Vær med til at gøre en forskel. Vi søger 24 erfarne sygeplejersker til en helt ny indsats 
I 2017 har regionerne igangsat et nationalt program, hvor der afprøves en telefonbaseret indsats til borgere med komplekse behov. Her skal sygeplejersker coache og vejlede borgere, så de får en øget livskvalitet og handlekompetencer og bedre kan navigere i relevante sundheds- og sociale tilbud. Programmet gennemføres som et forskningsprogram, og der skal ansættes ca. 100 sygeplejersker i alt i hele landet. Lige nu søger vi det fjerde og sidste hold af sygeplejersker, fire i Region Midtjylland (Vest), fem i Region Syddanmark og femten i Region Hovedstaden. 
 
Dine opgaver 
Du vil indgå i et team med andre sygeplejersker, hvor du har ansvaret for indsatsen til dine egne borgere. Ud fra en række fastsatte kriterier, skal du først ringe til borgeren for at screene om de kan indgå i projektet. Du skal i samarbejde med borgeren afklare dennes udfordringer og ønskede mål for hverdagen - først gennem et fysisk møde på et af regionens faste mødesteder (f.eks. et hospital eller et sundhedscenter), og efterfølgende foregår dialogen med borgeren udelukkende via coachende telefonsamtaler. Det er dig der løbende vurderer, hvornår støtteforløbet kan afsluttes. Typisk følger du borgeren i seks til ni måneder, og du skal forvente hele tiden at have ca. 60 borgerforløb i gang. 
 
Et væsentligt formål med indsatsen er at sikre, at den er ensartet på tværs af regionerne. Derfor vil der som et led i implementeringen og den løbende kompetenceudvikling være fokus på arbejdsgange og spredning af ”best practice”. 
 
Vi tilbyder 
Sammen med sygeplejersker fra andre regioner vil du modtage undervisning og træning i konceptet og i at gennemføre coaching af borgere over telefonen. Du vil også blive undervist i de værktøjer, som stilles til rådighed i dit daglige arbejde, ligesom du vil modtage individuelle coachingsessioner.  
 
Du bliver en del af et nationalt program og et stærkt fagligt miljø, som du selv skal hjælpe med at opbygge.  
 
Din arbejdstid er hverdage i dagtiden. Der vil ikke være aften, nat eller weekendarbejde. 
 
Din profil 
Du har nogle års erfaring som sygeplejerske og har desuden: 
 
  • Erfaring med borger-/patientrådgivning og motiverende/støttende samtaler, gerne telefonisk 
  • God indsigt i sundheds- og omsorgsstrukturen på hospitaler, kommuner og i almen praksis 
  • Erfaring med at skabe et helhedsorienteret billede af borgerens situation, hvor I sammen sætter mål for udviklingen. 
  • Kan arbejde selvstændigt, kreativt og målorienteret samtidig med, at du kan indgå i og bidrage til et team  
  • Kendskab til borgere med kroniske sygdomme og gerne multisygdom, og blik for det sammenhængende borger-/patientforløb 
 
Som person er du  
  • Imødekommende og tillidsskabende 
  • God til at kommunikere klart og professionelt 
  • Fagligt funderet i din opgaveløsning og i stand til at træffe selvstændige beslutninger 
  • Udviklingsorienteret med stor lyst til at bringe din faglighed i spil på nye måder 
 
Øvrig information 
Stillingerne ønskes besat pr. 1. marts 2018, og de løber foreløbigt frem til den 31. december 2019. Hvis resultaterne i programmet er positive, forventes indsatsen at fortsætte.
 
Om stillingen og forankring i Region Hovedstaden 
I Region Hovedstaden forventes der i projektperioden fra 1. august 2017 til og med udgangen af 2019 gradvist at blive ansat i alt 35 sygeplejersker til Aktiv patientstøtte, der skal gøre en forskel for ca. 5.000 patienter. 
 
Vi ansætter sygeplejerskerne i grupper i løbet af projektperioden, således at alle sygeplejersker er ansat pr. 1. marts 2018. Vi har allerede ansat 20 sygeplejersker og nu ansætter vi de sidste 15.   
 
Aktiv Patientstøtte er i Region Hovedstaden placeret i Den Præhospitale Virksomhed, hvor stillingerne er placeret i Patientstøtte-enheden under administrationen. Dit arbejdssted vil derfor være Den Præhospitale Virksomhed i Ballerup, hvor regionens vagtcentral også har til huse.  
 
Du vil referere til den ledende sygeplejerske i Aktiv Patientstøtte-enheden. Du må forvente transport til hele regionen ved bl.a. opstartsmøder med patienterne på regionens hospitaler. 
 
Yderligere oplysninger  
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ledende sygeplejerske Jane Bach Sørensen på mail: jane.bach.soerensen.01@regionh.dk eller mobil: 2178 6880.  
 
Jane holder ferie i uge 51 og 52. Her kan du kontakte sygeplejerske/TR Henriette Bøwadt på mail: henriette.boewadt@regionh.dk eller mobil: 2178 6880 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Der er tale om en fuldtidsstilling, eller deltidsstilling på 30 t/uge. Løn og ansættelsesvilkår sker i forhold til overenskomstmæssige vilkår samt tillæg afhængig af kvalifikationer. 
 
Ansøgningsfrist 
Mandag den 8. januar 2018, kl. 08.00. Samtaler afholdes i uge 2 og 3. 
 
Upload din motiverede ansøgning, dit CV, uddannelsesbeviser og autorisation.
 
Vi glæder os til at høre fra dig!