Jobbet "Fast stilling som ergoterapeut i Kirurgisk Gruppe, Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, AUH" er udløbet

Region Midtjylland

Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
Med tiltrædelse 1. januar 2018 eller snarest muligt der efter søger vi en ergoterapeut til en fast stilling på 32 timer i Kirurgisk gruppe, Nørrebrogade.
 
Du vil blive en del af et team bestående af 6 ergoterapeuter, hvor af 3 ergoterapeuter arbejder indenfor det akutte område. Det er i dette område stillingen er ledig.

Dine primære arbejdsopgaver bliver
 • undersøgelse, instruktion og behandling af patienter med håndskader  i skade- og traumeambulatoriet
 • undersøgelse, instruktion og behandling af akut tilskadekomne patienter i skadestuen, primært håndpatienter men også vurdering af behov for hjælpemidler til et varieret patientklientel
 • instruktion, vejledning og træning af indlagte ortopædkirurgiske patienter på traume- og akut sengeafsnit. Herunder præoperativ information, ADL vurdering samt afprøvning, tilpasning og bestilling af hjælpemidler

Kirurgisk gruppe er en blandet gruppe, hvad angår køn, alder og erfaring. I øjeblikket er der medarbejdere på såvel Nørrebrogade som Tage-Hansens Gade.
Vi ser derfor frem til sammenflytningen på det nye hospital i Skejby og afventer i øjeblikket en dato for flytningen.

I forbindelse med sammenflytning vil der ske er større organisationsændring i Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen. Konkret vil det for den opslåede stilling  betyde, at du sammen med dine 2 nærmeste kolleger skal indgå i et nyt team med 2 medicinske ergoterapeuter, som dækker det akutte medicinske speciale.
 
Visionen for Aarhus Universitetshospital er ”Den største viden – den bedste behandling”. I Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen understøtter vi bl.a. denne vision med vores Forsknings- og udviklingsstrategi. Vi har i afdelingen en Forskningsenhed, som igangsætter og understøtter forskningsprojekter i vores afdeling. Ligeledes er der i hver gruppe tilknyttet en udviklingsterapeut. Udviklingsterapeutens opgave er at understøtte klinikken og de kliniske terapeuter, så vi til stadighed behandler patienterne ud fra nyeste viden og evidens.
Det betyder, at der er en tæt relation mellem det kliniske arbejde og udviklingsarbejdet, og der er en forventning om, at du har lyst til at bidrage til dette samarbejde.
 
Aarhus Universitetshospital er uddannelsessted for såvel ergoterapeut- som fysioterapeutstuderende. Det er derfor en naturlig del af vores hverdag at vejlede studerende og inddrage dem i arbejdet.
 
Vi har brug for en kollega som
 • har flere års erfaring og dermed indgående kendskab til den akutte håndpatient
 • har erfaring med differentialdiagnostik, og kan indgå i et tæt samarbejde med lægerne om at stille den rette diagnose og lægge den korrekte behandlingsplan for patienterne
 • har erfaring med arbejdet i skadestuen, læsning af rtg. billeder  og anlæggelse af bandager
 • har generel erfaring med det ortopædkirurgiske speciale og gerne kendskab til det akutte medicinske speciale
 • er proaktiv, udviklingsorienteret og omstillingsparat

Vi tilbyder
 • kompetente og ambitiøse kolleger
 • en dynamisk og spændende hverdag med korte patientforløb
 • et godt fagligt udviklingsmiljø

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.  Der må påregnes prøvetid på 3 måneder.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende terapeut Karen Hahn på 7846 2210.

Ansøgningen fremsendes elektronisk via nedenstående link. Vedhæft udførligt CV og eksamensbevis. Medsend gerne evt. udtalelser.
 
Vi afholder ansættelsessamtaler d. 20. december.
 
 
 Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.