Jobbet "Introduktionsstilling pædiatri" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt

Hospitalet er røgfrit.

Mangfoldighed er en af Hvidovre Hospitals værdier. Derfor opfordres alle til at søge uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold.

Hospitalet er områdehospital i den sydlige del af Region Hovedstaden. Der er godt 2800 fuldtidsstillinger i dag, men det tal bliver større i de kommende år, ligesom hospitalet skal udbygges for at rumme en række nye funktioner og udvidelser.

Hvert år udskrives 42.000 patienter fra indlæggelse, der er 275.000 ambulante besøg og over 5000 fødsler.

Hvidovre Hospital er en spændende arbejdsplads med mange muligheder for uddannelse og faglig udvikling, og hospitalet er et af landets mest forskningsaktive.

Yderligere oplysninger kan ske ved henvendelse tilledende overlæge Klaus Børch tlf. 3862 2742.

 

Ansættelse er betinget af Børneattest.

Løn i henhold til gældende overenskomst.

Afdelingens optageområde for pædiatrien erca. 500.000 borgere.

Hvidovre Hospital er områdehospital i Område Syd i Region Hovedstaden.

Ansøgere med dokumenteret interesse for pædiatri og et ønske om speciallægeuddannelse i pædiatri vil blive foretrukket.

Til afdelingen er knyttet et klinisk professorat og fem kliniske lektorer. Afdelingen deltager i uddannelsen af medicinstuderende, sygeplejestuderende og jordemoderstuderende. Afdelingen deltager desuden i speciallægeuddannelsen i pædiatri og i speciallægeuddannelsen i almen medicin.

Afdelingens interesseområde er pædiatrisk gastroenterologi (højt specialiseret funktion), HIV og AIDS hos børn (højt specialiseret funktion), infektionspædiatri (regional funktion), allergologi og pulmonologi, immunologi, intensiv behandling af nyfødte og spædbørn, kardiologi, nefrologi og neuropædiatri incl. rehabilitering af børn med erhvervet hjerneskade (højt specialiseret funktion). Desuden har afdelingen et meget stort optageområde og modtager derfor mange svært syge børn i alle aldersklasser.

Afdelingen har 79 senge, heraf 22 intensive og semi-intensive til nyfødte og spædbørn samt 4 senge til rehabilitering af børn med erhvervet hjerneskade. Afdelingen har desuden et stort specialeopdelt ambulatorium.

Om afdelingen

 

Stillingen er med vagt fra vagtværelse to-holdsdrift med tre-holdsværdi, samt tjeneste til 24 påandre dage.

Stillingen er en klassificeret som introduktionsstilling i pædiatri.

En ét-årig stilling som reservelæge er ledig til besættelse pr. 1. april 2018 eller efter aftale.

Introduktionsstilling til Børne- og ungeafdelingen, Hvidovre Hospital