Region Sjælland

Region Sjælland

Glæisersvej 50, 4600 Køge

Overlæge / afdelingslæge til Psykiatrisk Klinik, Psykiatrien Øst, Køge

 

Vil du være speciallæge i psykiatri hos os?

Til Psykiatrisk Klinik Køge søger vi en fast overlæge eller afdelingslæge.  

I Psykiatrisk Klinik Køge behandles primært ikke-psykotiske lidelser som angst, depression og personlighedsforstyrrelser, hvor patienten vurderes at kunne profitere af et psykoterapeutisk forløb sammen med evt. psykofarmakologisk behandling.

Som speciallæge hos os vil du få ansvaret for behandlingen af egne patienter sammen med vores primærbehandlere og i øvrigt stå for udredning og diagnostik af nyhenviste.

Der er gode trafikale forbindelser til Køge, der ligger inden for HT-området. Køge station ligger få minutter fra klinikken.

Lidt om din kommende arbejdsplads

Psykiatrisk Klinik Køge er en del af Psykiatrien Øst i region Sjælland. Psykiatrien Øst har i alt tre sengeafsnit og Psykiatrisk Akut Modtagelse i Roskilde. Der findes distriktspsykiatri i Greve-Køge og Roskilde, samt 2 psykiatriske klinikker, der behandler ikke-psykotiske tilstande.

Vi har fokus på evidens, kvalitetssikring og patientsikkerhed, og behandlingen er baseret på dialog og relationer i intensive behandlingsforløb.  

Vi er et Universitetssygehus- ikke langt for København. Vi er forskningsaktive bl.a. inden for områderne: nydebuterede psykoser (OPUS) samt personlighedsforstyrrelser.  Forskningen foregår i samarbejde med den Psykiatriske Forskningsenhed

Der er i alt ansat ca. 25 speciallæger i Psykiatrien Øst, og vi gør meget både for den faglige udvikling og på det kollegiale område.

 • Overlægen vil indgå i en 13-skiftet vagt med rådighed fra bolig ved geografien i Køge samt delvagt 9-13 i weekends ved geografien i Roskilde
 • Afdelingslægen vil indgå i en 10-skiftet bagvagt med rådighed fra bolig ved geografien i Roskilde

Det kan vi tilbyde

 • Faglig udvikling i et lille, velfungerende tværfagligt team, der består af en afsnitsansvarlig overlæge, yderligere en klinisk overlæge, to sygeplejersker, to psykologer, hvoraf den ene er under uddannelse til specialpsykolog, samt 1½ sekretær
 • Godt kollegialt miljø og gode fysiske rammer med dejlige kontorer og grupperum
 • Regelmæssig tværfaglig supervision og årlig personaletræning
 • Gode muligheder for efteruddannelse og forskning

Hvad ønsker vi af dig

 • En engageret og fleksibel speciallæge i psykiatri med bred klinisk erfaring
 • gode samarbejdsevner og gerne psykoterapeutisk uddannelse eller erfaring
 • lyst til at indgå i den fortsatte udvikling af Psykiatrisk Klinik Køge
 • At du opfylder Sundhedsstyrelsens syv kvalifikationskrav svarende til de syv lægeroller
 • At du indgår i undervisning af lægestuderende, læger under uddannelse samt uddannelse og supervision af andre faggrupper på lige fod med de øvrige speciallæger
 • Ansøger skal have været ansat som afdelingslæge/overlæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale eller fagområde og have erfaring med ambulant arbejde.
 • For overlægen forventes erfaring fra minimum fem års ansættelse inden for det pågældende speciale eller fagområde efter opnået speciallægeanerkendelse
 • Dispensation fra ovennævnte 5-årsregel kan i særlige tilfælde gives.  Psykiatriledelsens dispensation er en betingelse for ansættelse

Har du behov for flere oplysninger eller bare lyst til at vide mere om Psykiatrisk Klinik Køge?

Kontakt ledende overlæge Michael Bech-Hansen, 23 44 66 21  eller overlæge i afsnitsledelse for Psykiatrisk Klinik Køge Susanne Bech-Hansen, 58 53 77 40.

Du kan læse mere om Psykiatrien Øst på www.regionsjaelland.dk

Du vil blive ansat efter overenskomsten indgået mellem Region Sjælland og FAS eller Yngre Læger.

Vi indhenter straffeattest og børneattest ved alle nyansættelser.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning. 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Kontaktperson
  Susanne Bech-Hansen
  sbec@regionsjaelland.dk
  58537733
 • Adresse
  Glæisersvej 50, 4600 Køge
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2018
 • Regionens jobnr.
  002417
 • Quick-nr.
  326198
 • Ansøgningsfrist
  04-01-2018


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Adresse
  Glæisersvej 50, 4600 Køge
 • Kontaktperson
  Susanne Bech-Hansen
  sbec@regionsjaelland.dk
  58537733
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2018
 • Regionens jobnr.
  002417
 • Quick-nr.
  326198
 • Ansøgningsfrist
  04-01-2018

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæge / afdelingslæge til Psykiatrisk Klinik, Psykiatrien Øst, Køge"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.