Jobbet "Introduktionsstilling" er udløbet

Region Midtjylland

Øre-Næse-Halsafdeling H

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt

                                 
Øre-, Næse- og Halskirurgi, Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C.
 
en introduktionsstilling (6620-19-46-i-01) i oto-rhino-laryngologi er ledig til besættelse pr. 1. januar 2018.
 
Stillingen, der er 1-årig, ønskes besat med ansøger, som stiler mod en uddannelse til speciallæge i oto-rhino-laryngologi.
 
Introduktions-reservelægerne indgår i afdelingens forvagtslag sammen med reservelægerne i hoveduddannelse, sædvanligvis 8 skiftet rådighedsvagt fra bolig.
 
Introduktionslægerne vil i perioder have funktion på Øreklinikken, Regionshospitalet i Randers, der lægeligt set er en del af afdelingen på Aarhus Universitetshospital.   
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Karin Lambertsen på 7846 3176.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.
 
Ansøgning skal sendes via nedenstående link og stiles til ledende overlæge Karin Lambertsen.
 
Ansøgningsfrist:  Mandag den 18. december 2017.
 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.