Jobbet "Vikar for reservelæge til Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sydvang 1, 6400 Sønderborg

Dit næste skridt
Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder, Sygehus Sønderjylland søger to vikarer for reservelæge i 3-4 måneder 
 
Tiltrædelse: 1. januar 2018 eller efter aftale.    
 
Arbejdssted: Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg. 
 
Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder er sygehusets største afdeling indenfor det medicinske område. Afdelingen er inde i en spændende udvikling frem mod etableringen af specialsygehuset i Sønderborg og akutsygehuset i Aabenraa. 
 
I Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder arbejder vi målrettet på at skabe en dynamisk og innovativ afdeling, hvor patienten er i centrum. Vi tror på, at et højt niveau af engagement, faglighed og professionalisme er til gavn for vores patienter og deres pårørende. Det understøtter vi blandt andet ved at prioritere det tværfaglige uddannelsesmiljø og forskning højt i afdelingen. Samtidig sætter vi fokus på sammenhængende patientforløb, empowerment og inddragelse.  
 
Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder er inddelt i fire afsnit:  
 • Diabetes, hormon- og nyresygdomme med det nefrologiske/endokrinologiske område omfatter ud over sengeafsnit tillige ambulatorier indenfor specialerne samt hæmodialyseafsnit.  
 • Medicinsk modtagelse rummer afdelingens akutte medicinske modtagelse samt kardiologiske patienter og et akutambulatorium.  
 • Lungesygdomme og kræftsygdomme består af specialerne lungemedicin og onkologi. Endvidere et afsnit til terminale patienter med cancerdiagnose. Sygehusets palliative team er tilknyttet dette afsnit.  
 • Medicinsk daghospital i Tønder har udelukkende ambulant funktion, herunder akut modtagelse af ambulante patienter. 
Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder råder over 75 senge i Sønderborg. 
 
Forvagten indgår i to-skiftet vagt. Der er bagvagt i tilstedeværelsesvagt hele døgnet. 
 
Vores tilbud:   
 • Bred medicinsk uddannelse  
 • Lejlighed til at afprøve dine interesser indenfor de medicinske grenspecialer inden valg af hoveduddannelse  
 • Mulighed for introduktionsstilling og hoveduddannelsesstilling på sigt indenfor endokrinologi, nefrologi eller lungemedicin. 
 
Vi forventer, at du
 • er energisk, engageret og fleksibel 
 • har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i et tværfagligt samarbejde, der har fokus på høj faglighed og sammenhængende patientforløb  
 • deltager i kvalitetssikring af behandlingen.  
 
Ansøgningsfrist er 21.12 2017. 
 
Yderligere oplysninger fås hos  
 • oversygeplejerske Anette Brink, anette.brink@rsyd.dk, tlf. 24404724 
 • TR for yngre læger Kim Agerholm Brogaard, kim.agerholm.brogaard@rsyd.dk  
 • uddannelsesansvarlig overlæge Andrzej Konieczny, andrzej.konieczny@rsyd.dk