Jobbet "Lægesekretær til Diagnostisk Enhed/Medicinsk ambulatorium, Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
Lægesekretær til Diagnostisk Enhed/Medicinsk ambulatorium,
Abdominalcenter K 
 
 
Vores Diagnostiske Enhed/KM-ambulatorium mangler en lægesekretær snarest muligt, der har lyst til at indgå i tæt samarbejde med sygeplejersker og læger i ambulatoriet.  
Diagnostisk Enhed varetager udredningen af patienter, der er under mistanke for cancer - patientforløbene er tilrettelagt på en helt bestemt måde med bl.a. blodprøvetagning, CT-skanning og tværfaglig konference. 
KM-ambulatoriet varetager udredning af patienter med medicinske mave-tarm- og leversygdomme.  
 
 
Din profil:  
du har nogle års erfaring, som lægesekretær. 
du har en naturlig interesse for andre mennesker.  
du er i besiddelse af empati og det overskud, der er nødvendigt, når man har med potentielle cancerpatienter at gøre. 
du har lyst til - sammen med vores sygeplejerske - at være koordinator på patientforløbene, så udredningen foregår så hensigtsmæssigt som muligt for patienterne.  
du vægter tværfagligt samarbejde højt, idet du dagligt skal deltage i konferencer omkring patienterne.  
 
Stillingsbeskrivelse:  
Udover det tætte samarbejde med læger og sygeplejersker, vil dine opgaver bestå i håndtering af arbejdslister i SP, bestilling af diverse undersøgelser, telefonpasning, opfølgning samt modtagelse af patienter i receptionen. 
Du indgår i et team med 2 andre sekretærer. Stillingen er en rotationsstilling, hvor alle sekretærer varetage opgaver både i Diagnostisk Enhed og i KM-ambulatoriet.  
 
Kvalifikationer:  
Du er uddannet lægesekretær og har indgående kendskab til de mest gængse IT-systemer. Har kendskab til SP vil være en fordel.  
 
Vores profil: 
Abdominalcenter K er en fusion af Gastromedicinsk og Gastrokirurgisk afdeling.  
Afdelingen er udviklings-og kvalitetsorienteret med en afdelingsledelse, der vægter trivsel højt.  
Vi er i alt 22 sekretærer, der arbejder i teams og på tværs af gruppen. Vi har sekretærmøder, hvor vi prøver at inspirere hinanden til nye arbejdsgange og af og til har vi en underviser tilknyttet.  
Tonen på afdelingen er åben og respektfuld.  
 
Hvis du vil vide mere om stillingen og Abdominalcenter K, er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsessekretær Tanja Glud Christensen på telefon: 3863 5262. 
  
Løn-og ansættelsesforhold:  
Efter gældende overenskomst og i forhold til Ny Løn.  
 
Ansøgningsfrist:  
Ansøgningsfrist den 27.12.17 kl. 12.00 
Samtaler vil finde sted i uge 2.