Jobbet "Introduktionsstilling på Ortopædkirurgisk afdeling M" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
En 1-årig stilling som introduktionslæge i ortopædisk kirurgi ved Ortopædkirurgisk afdeling M ønskes besat pr. 1. marts 2018. 
Har du lyst til at arbejde på en spændende arbejdsplads med mange dynamiske mennesker, som har det godt med hinanden, så er Ortopædkirurgisk afdeling M på Bispebjerg Hospital måske noget for dig?  
Ortopædkirurgisk afdeling M er en stor og aktiv afdeling, optageområdet omfatter 416.000 borgere og strækker sig fra Christianshavn over indre Nørrebro, visse dele af Østerbro til Brønshøj og Frederiksberg og Vanløse. Vi opererer på 8-9 lejer dagligt. Der er en betydelig akutproduktion i afdelingen, sideløbende med en stor elektiv produktion af alloplastik-  og idrætskirurgi på i alt ca. 6000 patienter i afdelingen hvert år. Patienternes sygdomme afspejler naturligvis befolkningen i optageområdet, dvs. at der er en stor andel ældre patienter. Herudover betjener afdelingen hospitalets akutmodtagelse, som har omkring 44.000 akutte skader om året.  
Vi arbejder til stadighed med at bedre patientforløbene, patientinformationen og behandlingens kvalitet, ligesom vi lægger vægt på, at du få et godt udbytte af dit ophold i afdelingen. Vi har naturligvis også forventninger til dig. Vi forventer, at du aktivt indgår i afdelingens liv og også selv tager initiativer, men naturligvis indenfor de rammer, som vi alle fungerer under. 
Der tilstræbes fokuseringsophold i afdelingens elektive funktioner - idræt, alloplastik og fodkirurgi -  samt placering på enten AO-basic course eller ATLS-kursus i løbet af din ansættelse.
For interesserede er der rig mulighed for at blive tilknyttet afdelingens igangværende forskningsprojekter, ligesom der også vil være mulighed for hjælp til gennemførsel af nye projekter.  
I afdelingen bliver du en del af en stor lægegruppe på omkring 30 yngre læger og 35 speciallæger. Du vil være en del af afdelingens mellemvagtshold og have tilstedeværelsesvagt med 2-holdsdrift. Vagtholdene varetager almindeligt lægearbejde i afdelingen og i AKM samt assisterer til operationer. Du får mulighed for, under supervision, at blive oplært i ortopædkirurgiske operationer, og du vil efter dit ophold besidde en bred kompetence i at udføre disse.  
Vi tilbyder dig i øvrigt god supervision af afdelingens fastansatte læger, supervision i AKM af dine kollegaer og overlæger tilknyttet Akutklinikken i dagtiden samt tværfagligt samarbejde. Hvis du har de rette kompetencer til at blive ortopædkirurg, vil der også være mulighed for evt. oprykning i bagvagtslag.  
Løn og ansættelsesvilkår iht. overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.  
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fungerende ledende overlæge Jesper Hvolris tlf. 3863 5110.  
Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden senest torsdag den 4. januar 2018