Jobbet "Radiografer" er udløbet

Region Midtjylland

Røntgen og Skanning

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
Radiografer til Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital
 
Vi har tre vikariater til besættelse fra den 1. februar 2018 til og med den 31. januar 2019.
Stillingerne er på 37 timer pr. uge.
 
Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital, er en fusion af de tidligere radiologiske/billeddiagnostiske afdelinger beliggende på matriklerne Nørrebrogade 44, Tage-Hansens Gade 2 og Palle Juul-Jensens Boulevard 99. Aktuelle vikariater er på Røntgen og Skanning med hovedtjeneste på Nørrebrogade. I forbindelse med udflytning til Afsnit 1-2 (maj 2018) og Afsnit 7 (september 2018) må man forvente at hovedtjenestested ændres uden yderligere varsling.
 
Røntgen og Skanning vil i forbindelse med den kommende udflytning ændre sin nuværende organisering fra tre matrikler til syv afsnit. De syv nye afsnit er organiseret efter hvilken afdeling patienterne er henvist fra.
 
Afsnit 1-2 Fælles Akutafdelingen, Skadestue samt Traumemodtagelse. 
 
Afsnit 3 Ortopædkirurgisk Afdeling.  
 
Afsnit 4-5 Afdelingen for Børn og Unge, Kvindesygdomme og Fødsler, Hjerte/Lunge og Karkirurgi samt afdelingen for Hjerte- og Lungesygdomme.
 
Afsnit 6-7 Kræftafdelingen, Kirurgisk og Medicinske afdelinger samt Mammae.
 
Afsnit 1-2 råder over
 • 3 CT skannere (Siemens)
 • 3 Traumestuer med G-ARM (Santax)
 • 3 DR stuer (Santax)
 • 2 UL rum  
 
Afsnit 7 råder over
 • 3 CT skannere (Philips)
 • 2 Kar/angiorum på operationsgangen (Siemens)
 • 1 DR stue (Santax)
 • 1 Gennemlysningsrum (Siemens)
 • 3 UL rum  
 • 2 MR skannere
 
Aarhus Universitetshospital varetager den akutte modtagefunktion inden for alle medicinske og kirurgiske specialer. Vi har Skandinaviens største Skadestue og Traumecenter.
 
Vi skaber resultater igennem samarbejde, og patientens behov kommer altid først.  Vi har et veltilrettelagt introduktions-/oplæringsprogram. 
 
Afdelingen har fagligt ansvarlige specialeradiografer/sygeplejersker, som sammen med de ansvarlige overlæger varetager den daglige koordinering og planlægning af hver enkelt modalitet.
 
Vi tilbyder
 • varierende arbejdsopgaver
 • en afdeling med fokus på høj kvalitet i det gode patientforløb
 • positive, humoristiske og imødekommende kolleger
 • mulighed for faglig og personlig udvikling
 • systematisk kompetenceudvikling ud fra Social, Organisatorisk, Læring og Faglig kompetence
 • fleksibilitet i forbindelse med planlægning af vagt/ferie
 • rulleplan/normperiode over 8 uger
 
Vi forventer af dig
 • dansk autorisation som radiograf
 • lyst og interesse for faglig og personlig udvikling
 • højt fagligt engagement med fokus på kvalitet og det gode patientforløb
 • fleksibilitet og et positivt livssyn
 • lyst til at være med i forskning
 • selvstændighed og ansvarlighed
 • at du trives med et til tider højt arbejdstempo
 • at du deltager i uddannelsen af studerende
 
Vi er uddannelsessted for radiografstuderende fra University College Nordjylland UCN og har studerende i alle de kliniske uddannelsesforløb.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der må påregnes prøvetid i de første 3 måneder af ansættelsen. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. 
 
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til afdelingsradiograf Morten Kamp Ditlev på 7846 2514 eller tillidsrepræsentant for radiograferne Pia Toft piatoft2@rm.dk.
 
Ansøgningsfrist mandag den 8. januar 2018. Samtaler afholdes i uge 3 eller 4, 2018.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.