Jobbet "Afdelingsradiograf eller afdelingssygeplejerske til Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Viborg-Skive" er udløbet

Region Midtjylland

Røntgen og Skanning

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
En stilling som afdelingsradiograf eller afdelingssygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. marts 2018.
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Om stillingen
Vi søger en visionær, motiverende og ansvarsfuld leder.

Du har evnen til at prioritere og tilpasse opgaveløsningen i forhold til de udfordringer, stillingen byder på. Du har erfaring med ledelse, ligesom du kan stimulere læring, udvikling af kompetencer og ny viden samt kreativitet og innovation. Erfaring med at arbejde tværfagligt vil være en stor fordel.

Det forventes, at du vil gå visionært ind i arbejdet med at sikre god behandling af patienterne og et fortsat godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Du skal have ledelseserfaring, med en synlig og målrettet ledelsesstil. Du skal have dokumenteret lederuddannelse eller er indstillet på at tage en lederuddannelse.

Som leder skal du:
  • Kunne prioritere og tilpasse indholdet i din stilling i forhold til de udfordringer, afdelingen står i
  • Have en troværdig og tydelig adfærd, hvor der er sammenhæng mellem ord og handling
  • Være en tilgængelig leder, der understøtter og fremmer en kultur bygget på dialog, anerkendelse og lydhørhed
  • Kunne favne fire afsnit fordelt på 3 matrikler
  • Kunne arbejde i både mono- og tværfaglige sammenhænge med fokus på sammenhængende patientforløb
  • Kunne arbejde på kontinuerlig professionel udvikling af fagområdet
  • Kunne arbejde på effektiv ressourceudnyttelse i balance med kvalitet og et godt arbejdsmiljø
  • Kunne have en initiativrig tilgang til opgaverne og turde gå nye veje
  • Være konfliktløsende ved at kunne gå ind i problemstillinger gennem en konstruktiv dialog
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.
 
Om afdelingen
Vi er en stor afdeling, fordelt på 3 matrikler, og har derfor behov for et højt informationsniveau, som når rund til alle medarbejdere. Du skal således have stor lyst til og have gode kommunikative evner, såvel skriftligt som verbalt.

Fremtidens Akuthospital i Viborg, Regionshospitalet Viborg, er akuthospital for borgere i Viborg, Silkeborg og Skive kommuner, i alt 241.000 borgere. Det aktuelle radiologiske akutberedskab (24/7) ligger i afdelingens hovedafsnit i Viborg, hvor også de mere specielle undersøgelser og behandlinger foretages – MR, CT, UL, gennemlysning og røntgen med tilhørende interventioner.

Mammaradiologien for den Midt-Vestlige del af regionen er samlet i Viborg, ligesom mammakirurgien er det. Vi har et godt og nært samarbejde med mammakirurgi, -patologi og  –onkologi.

Brystkræftscreeningen er fordelt på 2 matrikler, hhv. i Viborg og i Holstebro.

Kræft- o.a. udredningspakker samt elektive undersøgelser fra HE-Midts område og praksis, udføres både i Viborg og i afdelingens afsnit i Skive og i samarbejde med det radiologiske afsnit i Diagnostisk Center i Silkeborg.

Afdelingen er fuldt digitaliseret og arbejder papirløst med fuld integration imellem systemerne inkl. digitalt diktat med talegenkendelse. I Viborg er der allerede fuld digital integration med Midt-EPJ

Relateret til Regionshospitalet Viborgs specialer: Traumatologi, kirurgi, urologi, ortopædi, karkirurgi, mammakirurgi, pædiatri, neurologi, lungemedicin, kardiologi, nefrologi, gastroenterologi, infektionsmedicin, endokrinologi, gynækologi/obstetrik og intensiv terapi samt praksis foretog afdelingen i 2016 130.000 radiologiske undersøgelser og behandlinger (UX- og K-koder) fordelt på konventionelle røntgenundersøgelser, CT-, MR- og UL-skanninger samt interventionelle procedurer.

Vi ser os selv som en attraktiv arbejdsplads, hvor der ses muligheder frem for begrænsninger. Et sted, hvor der er mulighed for udvikling, og hvor alle medarbejdere tager del i at skabe en spændende hverdag ved egen og fælles kraft.

Hos os er der mulighed for specialisering, oplæring og kompetenceudvikling, når man er kommet grundigt ind i det daglige arbejde i afdelingen.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Skive, Regionshospitalet Silkeborg samt Regionshospitalet Hammel Neurocenter og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland fraset universitetshospitalerne.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Billeddiagnostisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg.

Yderligere oplysninger
Nærmere oplysning om stillingen gives ved henvendelse til Oversygeplejerske Birgitte Egholm Jacobsen på tlf. 2414 1005.

Alle Hospitalsenhed Midts fire matrikler er røgfri, hvilket indebærer, at personalet ikke ryger i arbejdstiden.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidige erfaring skal være os i hænde senest mandag den 8. januar 2018.

Ansættelsessamtale forventes afholdt den 18. januar 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale