Jobbet "Psykolog til fast stilling på 37 timer i Center for spiseforstyrrelser, ambulatoriet børne- og ungdomspsykiatri" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 16, indgang 230, 5000 Odense C

Dit næste skridt
I Børne- og Ungdomspsykiatri, Odense, Region Syddanmark (Universitetsfunktion) søges en psykolog til en fast ansættelse 37 timer pr. uge. Ansættelse snarest muligt fra den 01-02-2018, eller efter aftale. 
 
Vi søger en psykolog, der kan indgå i et tværfagligt team i ambulatoriet, der har opgaven med at løse udrednings- og behandlingsopgaver af børn og unge med mistanke om spiseforstyrrelser. 
Det ambulante spiseforstyrrelsesteam er organisatorisk placeret sammen med Dag-døgnafsnittet i Børne-ungdomspsykiatri Odense. Teamet er en del af Center for spiseforstyrrelser indeholdende voksenpsykiatri, pædiatri og medicinsk afdeling.  
 
Psykologen skal bidrage til at løse en bred vifte af opgaver både tværfaglige og psykologfaglige. 
Det er kliniske opgaver såsom visitation, behandlingsplanlægning, diagnosticering, psykologiske undersøgelser, psykoterapi, både individuelt, familie og gruppe samt psykoedukation. 
Det er uddannelsesopgaver med vejledning og supervision både monofagligt og tværfagligt, samt interne undervisningsopgaver.   
 
Vi ønsker
En psykolog - gerne med autorisation 
At du er åben, fleksibel og loyal i forhold til arbejdsopgaven 
At du ser muligheder fremfor begrænsninger 
At du er kreativ, engageret, personligt i balance og er udviklingsorienteret 
 
Om afdelingen 
Generelt gælder for hele afdelingen, at vi undersøger og behandler børn og unge i aldersgruppen 0-19 år med svære børne- og ungdomspsykiatriske vanskeligheder. Vi har højt specialiseret funktion på flere områder. Vi arbejder tværfagligt, faggrupperne er: Læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, skolelærere, sekretærer, socialrådgivere og fysioterapeuter. Vi har en forskningsenhed og tæt kontakt til universitetet. Afdelingen er organiseret i funktionsområder, som varetager afgrænsede diagnosegrupper.  
 
Vi tilbyder 
På afdelingen kan vi tilbyde et spændende fagligt miljø med fokus på kvalitet og udvikling i det kliniske arbejde. Der er fokus på både monofaglig men også tværfaglig udvikling. Målet er veluddannede psykologer, hvorfor der udarbejdes uddannelsesplaner. 
 
Der er fokus på kvalitetsudvikling. Psykiatrien har opgave med at sikre tilgængelighed, ensartede udrednings- og behandlingstilbud af god kvalitet. Der er åbenhed overfor at udvikle og afprøve modeller for, hvordan de mange forskellige opgaveområder kan løses bedst muligt. 
 
Herudover tilbyder vi et team bestående af fagligt velfunderede kollegaer. Teamet består af psykolog, læger, sygeplejersker og fysioterapeut. 
Et team som er i udvikling i forhold til tættere samarbejde med døgnfunktionen, samt etablering og integration af forskning. 
Et team som tilbyder forskellig gruppe- og individuelle forløb til patienter og pårørende – bl.a. medbehandlerkursus for forældre og Kick-starts-forløb. 
Et team hvor der er personaletræning og supervision.  
 
Løn og ansættelsesforhold 
Løn og ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn, Dansk Psykolog forening og ny Løn. Såfremt du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark, vil der være en prøvetid på tre måneder. Der indhentes børneattest. 
Vi skal gøre opmærksom på, at Børne- og Ungdomspsykiatri Odense er en røgfri arbejdsplads.
 
Hør mere om stillingen 
Du er velkommen til at høre mere hos funktionsleder Trine Zier Bro, mail: Trine.Zier.Bro@rsyd.dk eller kordinerende psykolog Lone Hjerrild Møller, på mail: lone.hjerrild.moeller@rsyd.dk, eller på tlf.: 9944 8600.  
 
Vi skal have din ansøgning senest den 5. januar 2018. 
 
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 3.