Jobbet "Udviklingsterapeut til det neurologiske speciale, Regionshospitalerne Holstebro og Lemvig, Hospitalsenheden Vest" er udløbet

Region Midtjylland

Ergo- og fysioterapien, Holstebro

Lægårdvej 12A, 7500 Holstebro

Dit næste skridt
Vi søger en udviklingsterapeut, der kan initiere faglig udvikling i en klinisk praksisorienteret hverdag i et nært og forpligtende samarbejde med kolleger, funktionsleder og samarbejdspartnere.  
 
Neurologi og Fysio-Ergoterapiafdelingen, Regionshospitalsenheden Vest søger 1 udviklingsterapeut indenfor det neurologiske speciale, til Regionshospitalet Holstebro og Lemvig.
Afdelingen består af det neurologiske speciale og af hospitalets ergoterapeuter og fysioterapeuter som yder service til alle Hospitalsenheden Vest´ somatiske kliniske specialer. Hospitalsenheden Vest servicerer ca 300.000 borgere og er i fortløbende proces mod samling af alle specialer i et nyt hospital, DNV Gødstrup. På hospitalet hjemmeside kan du orientere dig om vort holdnings- og værdigrundlag.  
Afdelingsledelsen udgøres af den ledende neurologiske overlæge, den ledende oversygeplejerske og chefterapeuten. Vi har tværfaglig funktionsledelse med en ledende terapeut for hver af de 4 terapeutgrupper, hvoraf en er på Regionshopsitalet, Lemvig, 2 er i Regionshospitalet, Holstebro og en i Regionshospitalet, Herning.
 
Som udviklingsterapeut indenfor det neurologiske speciale har du 2 primære opgaver, dels en udviklingsopgave hvor fokus er udvikling og evidens basering af de fysio- og ergoterapeutiske tilbud til patienterne og dels en klinisk opgave hvor du arbejder med patientbehandling. Stillingen er en fuldtidsstilling hvor ½-delen er målrettet udviklingsaktiviteterne og den anden ½-del det kliniske arbejde sammen med kollegerne i front.   
 
Dine opgaver som udviklingsterapeut er, at du sammen med funktionslederen og kollegerne systematisk arbejder med udvikling og implementering af ny viden, baseret på forskning og/eller praksisudvikling, med det formål at fremme såvel faglig udvikling som kvalificering af de tilbud der ydes patienterne. Det er vigtigt, at du kan skabe det faglige overblik, og kan introducere kollegerne til de metodiske tilgange der er nødvendige, for at opfylde intentionerne om at vi inddrager og kvalificerer nyeste viden. Dette fordrer bla overblik samt gode evner i at formulere og tydeliggøre, hvor vi er på vej hen.
Vi vægter et tæt samarbejde med samarbejdende afdelinger, hvor bestræbelserne på at sikre smidige patientforløb går hånd i hånd med at udvikle en velfungerende og effektiv hospitalsenhed, der forbereder sig på indflytning i Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup. Patienternes behov og ønsker er det ubetingede udgangspunkt for varetagelse af de sundhedsfaglige aktiviteter. Du skal have flair for det tværgående samarbejde, idet det er afgørende for patientens videre forløb at kontakten til samarbejdspartnerne er smidigt, velfungerende og hviler på et gensidigt og respektfuldt fagligt grundlag. 
 
I det kliniske arbejde understøtter du et tværfagligt teambaseret koncept. Du har en pædagogisk og anerkendende tilgang. Du indgår sammen med kollegerne i de fælles bestræbelser på at løse de daglige udfordringer i fordomsfri dialog, således at alle føler sig hørt og værdsat uanset baggrund og personlighed.
 
Vi søger en kompetent udviklingsterapeut med grunduddannelse som ergoterapeut eller fysioterapeut, samt relevant efteruddannelse på master- eller kandidatniveau. Vi ser også gerne, at du har neurologiske kompetencer og erfaring fra hospitalsverdenen, samt erfaring fra lignende udviklings job.

Se Stillings- og funktionsbeskrivelse

IT-kompetencer på brugerniveau forventes.
 
Har dette vakt din interesse kan du søge yderligere oplysninger om stillingen, personprofil og rekvirere information hos chefterapeut, Peter Seebach, tlf 25248554 eller på mail petsee@rm.dk
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest
 
Ansættelsessamtaler finder sted den 11. januar 2018 på Regionshospitalet Holstebro.
 
Du kan søge jobbet ved at klikke på ”søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV senest 7. januar 2018

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale