Jobbet "Klinisk Sygeplejespecialist - Endokrinologi/Anoreksi – klinik og udvikling" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Endokrinologisk sengeafsnit HEH søger Klinisk Sygeplejespecialist fra 01.03.18 
 
Anoreksi 
Fra april 2018 samles den psykiatriske behandling af patienter med spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Ballerup – med vores endokrinologiske afsnit som centerets samarbejdspartner omkring afledte fysiske behandlingskrævende tilstande. 
Som klinisk sygeplejespecialist skal du 2 gange om ugen fungere som konsulent/underviser og evt. hjælpe med somatiske opgaver på Psykiatrisk Center Ballerup i et tæt samarbejde med en endokrinologisk speciallæge. Denne funktion skal opbygges, og du vil få stor indflydelse på både udvikling og indhold i funktionen – i et tæt samarbejde med psykiatrien. 
 
Klinisk sygeplejespecialist 
Den øvrige tid er du tilknyttet det endokrinologiske sengeafsnit som afsnittets kliniske sygeplejespecialist.  En stor del af din arbejdstid som Klinisk Sygeplejespecialist i det endokrinologiske sengeafsnit foregår bed side mellem patienter og personale, og her skal du medvirke til at: 
 
 • Supervisere personalet, herunder bed side udvikle og styrke sygeplejerskernes reflektoriske evner 
 • Medvirke til at udvikle og sikre gode patientforløb, bl.a. på baggrund af utilsigtede hændelser 
 • Evidensbasere, styrke og udvikle kvaliteten af sygeplejen  
 • Medvirke til at fastholde og udvikle det mono- og tværfaglige samarbejde i afsnittet 
 • Tilrettelægge undervisning i samarbejde med både læger og øvrige kliniske specialister 
 • Deltage i planlægning og afvikling af introduktion, oplæring og kompetenceudvikling  
Din profil: 
 • Sygeplejerske med minimum 4 års solid sygeplejeerfaring 
 • Erfaring indenfor endokrinologi eller anoreksi en fordel – men ikke en betingelse 
 • Videreuddannelse på master -, kandidat eller Ph.d. niveau er en fordel, kan evt. aftales 
 • Dine pædagogiske evner og erfaringer medvirker til at udvikle de enkelte sygeplejerskers evne til kritisk refleksion 
 • Har erfaring med at undervise 
 • Er nysgerrig, opsøgende og analytisk 
 • Er god til at planlægge og til at ”bide sig fast” i en implementeringsproces 
 • Er udadvendt, har gode samarbejdsevner og et godt humør 
Vi tilbyder: 
 • Muligheder for at udfolde dig fagligt og personligt i en afdeling, der vil fremad og opad 
 • Et tæt og godt samarbejde med afdelingssygeplejerske og personale i det endokrinologiske afsnit samt klinisk specialist og afdelingssygeplejerske i det tilstødende geriatriske afsnit  
 • Et netværk i afdelingen bestående af, afdelingens øvrige kliniske sygeplejespecialister, sygeplejerske Ph.d. studerende og afdelingens sygepleje seniorforsker.   
 • Mulighed for at indgå i eller selv iværksætte såvel udviklings- som mindre forskningsprojekter i afsnittet 
Stillingen er en stabsfunktion til den ledende oversygeplejerske og er på 37 timer ugentligt.  
 
Yderligere oplysninger om stillingens indhold ved henvendelse til ledende oversygeplejerske Flemming B. Olsen på tlf. 28 83 22 88 eller på mail Flemming.Olsen@regionh.dk 
 
Du er også velkommen til at besøge det endokrinologiske sengeafsnit.  
 
Ansøgningsfrist 12. januar 2018 
 
Vores vision og Hvem er vi  
Vi vil sygeplejen i Medicinsk afdeling – og vi er stolte over, at vi har tilfredse patienter, der oplever meningsfulde og sammenhængende indlæggelsesforløb, hvor patienten føler sig set, hørt og medinddraget i alle beslutninger.  
 
Medicinsk afdeling er Herlev og Gentofte Hospitals store akut medicinske afdeling med 180 senge i 9 sengeafsnit og ca. 22.000 akutte indlæggelsesforløb. Afdelingen har 4 lægelige specialer: Lungemedicin, Endokrinologi, Geriatri og Infektionsmedicin. Til alle specialer er tilknyttet sengeafsnit og ambulante funktioner på begge de to matrikler for patienter med såvel akutte som kroniske medicinske tilstande. 
Specialeområderne er ledet af engagerede områdeledelser under en visionær afdelingsledelse, der har et stærkt fokus på sygeplejefaglighed og forskning. 
Vores sygeplejefaglige forskning sker omkring den ældre medicinske patient med flere projekter og Ph.d. forløb i gang.