Jobbet "Social- og Sundhedsassistent til Psykiatrisk Akut Modtagelse ved Psykiatrien Øst" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedegade 10-16, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

 

Vi søger en SSA i fast stilling 32-37 timer pr. uge efter aftale med vagt hver 2. weekend.

Vi forventer at du

  • Har psykiatrisk erfaring
  • Er uddannet social-og sundhedsassistent
  • Er robust, rummelig og har talent for kommunikation med den akutte og intensive psykiatriske patient
  • Brænder for at udvikle og bevare en faglig funderet sygepleje på højt specialiseret niveau
  • Har interesse for de planlagte akut-samtaler såvel som de akut opståede udfordringer i hverdagen

Vi er

En stor blandet personale gruppe, med mange kvalifikationer, megen erfaring og engagement. Vi brænder for specialet, holder af udfordringerne og det brede tværfaglige samarbejde. Vi prioriterer godt samarbejde højt, har fokus på det gode arbejdsmiljø og at være der for hinanden. Positiv stemning, omsorg og humor præger vores afsnit.

PAM består af 12 akutte modtagepladser, hvoraf de 4 fungerer som en specialiseret højtskærmet enhed.

PAM har en stor, erfaren og engageret personalegruppe. Vores fokus er, at enhver borger, skal mødes med omsorg, effektivitet og høj faglighed og endvidere arbejder vi med at styrke inddragelsen af patienternes pårørende og netværk i øvrigt. 

Vi tilbyder

En varieret arbejdsdag og –uge med masser af faglige udfordringer, hvor der er krav om såvel at kunne arbejde selvstændigt som at kunne samarbejde tæt og  tværfagligt. Der er både fælles- og lokal introduktion til alle væsentlige områder. Løbende supervision og kurser i psykofysisk træning, hjertestopbehandling og brandøvelse.

Aktuelt implementeres Sundhedsplatformen i Region Sjælland, hvilket har en væsentlig betydning for vores arbejdsgange og udvikling.

Som medarbejder i PAM skal du kunne fungere såvel i den højtskærmede enhed som i modtagelsen. Der vil naturligvis være introduktion til begge dele. Og som medarbejder i PAM indgår du automatisk som en del af krise- og katastrofeberedskabet i Region Sjælland.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingerne og måske et uforpligtende besøg i vores afsnit, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Ulla Falkner, uf@regionsjaelland.dk, 51 71 49 04.

Samtaler i uge 2

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.