Jobbet "Psykolog / specialpsykolog til Klinik for Spiseforstyrrelser, Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedegade 16, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
 
Ved Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Sjælland, Klinik for Spiseforstyrrelser er en stilling som specialpsykolog/autoriseret psykolog i børne- og ungdomspsykiatri ledig og til besættelse snarest mulig. Stillingen er på 37 timer pr. uge. 
 
Kompetencer
 • Godkendt specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri/ alternativt autoriseret psykolog
 • Gerne erfaring med behandling af spiseforstyrrelser
 • Gerne erfaring med MBT og MBT gruppebehandling
 • Gerne erfaring med familiebehandling
 • Kan bidrage med kompetent psykologfaglighed i det tværfaglige felt og i forhold til forskellige
 • professionelle instanser
 • Psykoterapeutisk viden og erfaring 
 • Testerfaring (kognitivt og projektivt) 
 • Psykologfaglig forståelse for kompleksiteten i spiseforstyrrelse
 • Evne til formidling 
Center for Spiseforstyrrelser
Center for Spiseforstyrrelser består af klinik og døgnafsnit U2. 
 
Klinikken
Klinikken er placeret i en selvstændig bygning. Klinikken, der forestår det ambulante arbejde rettet mod børn, unge og voksne med spiseforstyrrelser, varetager behandling ved såvel kortvarige som langvarige psykoterapeutiske forløb individuelt, gruppe eller familieterapi. I voksen-teamet mentaliseringsbaseret- og individuel terapi. Endvidere arbejdes med psykoedukation til bl.a. pårørende, supervision af samarbejdspartnere samt undervisning. 
Personalegruppen er opdelt i to team: Et team for børn og unge og et team for voksne. Der samarbejdes kontinuerligt mellem de to team. 
 
Nærmere oplysninger findes her.
 
Døgnafsnittet
Døgnafsnittet har 11 pladser til børn, unge og voksne, der har behov for behandling i psykiatrien i Region Sjælland. Vi arbejder, i lighed med regionens øvrige børne- og ungdomspsykiatriske afsnit, ud fra en dynamisk og miljøterapeutisk tilgang. Døgnafsnittet ligger i direkte tilknytning til de børne- og ungdomspsykiatriske døgnafsnit.
 
Arbejdsopgaver for specialpsykolog
Det primære arbejdsområde kan drøftes ved samtalen, men det forventes, at specialpsykologen kan indgå i arbejdsfelter såvel i relation til børn, unge og voksne i klinikken.
 • Specialpsykologen indgår i undersøgelses- og behandlingsopgaver 
 • Deltager i ugentlige, tværfaglige konferencer
 • Vurdering og udredning som led i børne- og ungdomspsykiatrisk undersøgelse, herunder kliniske psykologiske undersøgelser 
 • Medansvarlig for planlægning og koordinering af patientforløb
 • Individuelle samtaleforløb/psykoterapi, familiesamtaler og evt. gruppeforløb
 • Kan indgå i forældregrupper
 • Forestå supervisions-, vejledning og undervisningsopgaver
 • Evt. indgå i mentaliseringsbaseret gruppebehandling
 • Bidrager i det samlede kliniske arbejde med specifik specialpsykologvide
Arbejdsopgaver for psykolog
 • Psykologen indgår i undersøgelses- og behandlingsopgaver
 • Deltagelse i ugentlige tværfaglige behandlingskonferencer
 • Vurdering og udredning som led i børne- og ungdomspsykiatrisk undersøgelse
 • Individuelle samtaleforløb/familiesamtaler og evt. gruppeforløb
 • Kan indgå i forældregrupper
 • Afstemt efter uddannelse og erfaring, forestå undervisning og supervisionsopgaver
Vi tilbyder dig
 • Grundig introduktion
 • At indgå i et engageret og fagligt højt kvalificeret behandlerteam
 •  Et afsnit baseret på tværfagligt team-samarbejde med de øvrige faggrupper
 • Faglig tilknytning til psykologerne ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik, Holbæk og de øvrige psykologer ved børne- og ungdomspsykiatrien i Region Sjælland
 • Deltagelse i undervisning, supervision og temadag
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn i henhold til gældende overenskomst. 
Ansættelse er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børne- og straffeattest.
 
Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri
Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I Regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af 9 kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 300 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde.
 • Afdelingen prioriterer høj faglighed og har stort fokus på læringsmiljø, hvorfor læring i hverdagen, men også mere formaliseret undervisning prioriteres højt
 • Uddannelsesaktiviteter i forhold til såvel grund-, videre- og specialistuddannelser
 • Afdelingen er godkendt til alle specialets regionsfunktioner
 • Afdelingen har godkendte supervisorer inden for flere specialistretninger
 • Det psykoterapeutiske arbejde vægtes højt. Klinik for Psykoterapi og Selvmordstruede tilbyder undervisning og supervision til Yngre Læger og psykologer under uddannelse
 • I samarbejde med Psykiatriens Forskningsenhed, Region Sjælland har vi i afdelingen aktuelt ansat en forskningslektor, tre Ph.d.-studerende og en post doc. 
Læs mere om Forskningsenheden her
 
Yderligere oplysninger
Du er meget velkommen til at kontakte afsnitsledelsen ved overlæge Vibeke Schanz og afdelingssygeplejerske Lise Vedersø Christiansen, 58 53 80 80 eller psykologfaglig ledende koordinator Annette Anbert, 20 23 42 82.
 
Ansøgning 
Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse samt dokumentation på certificeringer i Sundhedsplatformen skal medsendes ansøgningen. Ansøgning fremsendes elektronisk via ’søg jobbet’.
 
Ansøgningsfrist 05.01.18
 
Ansættelsessamtaler 09.01.18
 
”Mennesker og muligheder – en psykiatri med relationer”

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.