Jobbet "Klinisk vejleder, sygeplejerske" er udløbet

Region Midtjylland

Kvindeafdelingen gynækologisk afsnit

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Vi søger en sygeplejerske som klinisk vejleder til Klinik og Sengeafsnit for Kvindesygdomme, Regionshospitalet Horsens.
 
Vi søger en engageret sygeplejerske, der kan varetage den kliniske uddannelse af sygeplejestuderende i det gynækologiske speciale. Og du vil være medansvarlig for uddannelsen af jordemoderstuderende i samarbejde med uddannelsesansvarlig jordemoder. Som klinisk vejleder deltager du i et netværk med andre kliniske vejledere og i tæt samarbejde med den uddannelsesansvarlige sygeplejerske i huset. Erfaring med specialet og relevant uddannelse som klinisk vejleder er en fordel og ellers forventes interesse for videre uddannelse.
 
Stillingen er med et gennemsnitlig ugentligt timetal på 32 – 37 timer. Stillingen ønskes besat 1. februar 2018 eller efter aftale.
 
Klinik og Sengeafsnit for Kvindesygdomme er integreret i en afdeling og er en del af Kvindesygdomme og Fødsler. Desuden har afdelingen en klinik i Skanderborg Sundhedscenter hver tirsdag og torsdag.
I 2019 flytter vi i nye lokaler i samarbejde med Kirurgisk afdeling og Operation og Opvågningsafdelingen.
 
Vi forventer at du:
 • Har kendskab til sygeplejerskeuddannelsens opbygning og mål
 • Har evner for koordinering og planlægning af det kliniske ophold for de studerende
 • Har gode kommunikative og relationelle evner
 • Har lyst og evner til at undervise, vejlede og evaluere de studerende
 • Kan inspirere og motivere de studerende i deres faglige udvikling
 • Kan motivere, undervise og vejlede kollegaer i den daglige vejledning af de studerende
 • Kan bidrage til at skabe et rum for konstruktiv refleksion
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • Kan agere og prioritere i en ofte travl hverdag med et stort patientflow
 • Kan agere hensigtsmæssigt i akutte situationer
 • Kan arbejde selvstændigt i enevagter 

Afdelingen kan tilbyde:
 • Faglig udvikling
 • Inspirerende og positivt arbejdsmiljø med erfarne og fagligt dygtige kollegaer, som glæder sig til at byde dig velkommen
 • Arbejde 3 – 4 weekender over 12 uger
Afdelingen har fokus på optimering og udvikling af det gynækologiske speciale.
 • Vi har fokus på patienten først
 • Vi har ambulant kirurgi med mini-hysteroscopi og conisatio
 • Vi arbejder med accelererede patientforløb for alle patientgrupper
 • Vi har fokus på kontinuerlig forbedring af pleje- og behandlingsforløb
 • Vi modtager de akutte gynækologiske patienter direkte i afdelingen
 • Vi har sygeplejeambulatorium med kontinensudredning og ringskift
 • Vi har fokus på plejen til familien, der mister et spædbarn  
 • Vi har fokus på plejen af den alvorligt syge patient og dennes pårørende  
   
Afdelingen har et meget engageret og udviklingsaktivt personale.
 • Vi har fokus på høj kvalitet i et konstruktivt, tværfagligt samarbejde
 • Vi arbejder konstruktivt med kvalitetsudvikling og innovation
 • Vi har tildelt patientpleje  
 • Vi har fokus på korrekt dokumentation via elektronisk patientjournal
 • Vi arbejder evidensbaseret og ud fra den faglige strategi 
Er din nysgerrighed vakt?
Se funktionsbeskrivelse her.
Du er velkommen til at ringe til os, hvis du har nogle spørgsmål. Du kan kontakte afdelingssygeplejerske Mette Nielsen på tlf. 78 42 64 52.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest d. 4. januar 2018.
Vi holder ansættelsessamtaler d. 11. januar 2018.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale