Jobbet "Vi søger pædagoger og ergoterapeuter til Bækketoften" er udløbet

Region Midtjylland

SAU Rugmarken 1

Rugmarken 1, 8722 Hedensted

Dit næste skridt
Bækketoften bo- og beskæftigelsestilbud i Hedensted har i flere år haft vokseværk og vi fortsætter den positive udvikling og udvider i 2018 vores tilbud med en ny afdeling. Er du pædagog eller ergoterapeut er du måske en af vores nye kollegaer på holdet?

Bækketoften er en del af Specialområde Autisme, som er en del af Region Midtjylland og regionens specialiserede tilbud målrettet voksne med Autisme. Vi tilbyder varierende støtte med fokus på individuelle udviklingsmuligheder og grundlag for et trygt og meningsfuldt voksenliv.
Bækketoftens målgruppe er voksne udviklingshæmmede med autisme og forskellige komorbiditeter så som; epilepsi, ADHD eller angst. Læs mere på www.sau.rm.dk

Dine arbejdsopgaver er:
 • at skabe ro og forudsigelighed og danne tæt samarbejde med kolleger omkring indsatser, også når det ikke går som planlagt
 • at følge og følge op på indsatser, der er planlagt og beskrevet for den enkelt borger
 • arbejde med beboernes døgnrytme som fokusområde – fokus på borgerens trivsel først
 • observation og dokumentation i hht. dokumentations praksis og lovgivning
 • praktiske opgaver – i forhold til de behov der respektivt er i afdelingerne
Vi forventer, at du er interesseret i:
 • at arbejde struktureret, påtage dig ansvar og gennemgå en faglig udvikling
 • at arbejde professionelt med autismepædagogik, så du sammen med dine kolleger fortsætter den specialiserede udvikling til gavn for borgernes trivsel
Det er vigtigt at du:
 • brænder for dit fag, og at både borgere og kollegaer kan mærke det. Du skal gå efter glæden ved at se de pædagogiske tiltag lykkes og kunne begejstres over selv små succeser
 • har et godt kendskab til IT, samt gode skriftlige kompetencer, da skriftligt arbejde i form af dokumentation, handleplaner samt indgående beskrivelser af den daglige støtte borgerne har behov for, vægtes højt
 • arbejder selvstændigt men også har gode samarbejdsevner
 • er loyal overfor beslutninger der træffes pædagogisk og i abejdsmiljøet
 • agerer roligt og bevarer overblikket i pressede situationer - I grupperne er der enkelte borgere hvor den psykiske tilstand er svingende og hvor adfærden derfor kan være udfordrende. Det vil være en fordel hvis du har erfaring med denne type af handicap
 • at du er fleksibel i forhold til arbejdstider og arbejdsopgaver
 • er kender egne grænser og er afklaret i forhold til arbejdet med målgruppen
Vi tilbyder:
 • at du bliver en del af et område i vækst med masser af udviklingsmuligheder
 • et arbejdsmiljø, hvor vi støtter op om hinanden som kolleger i erkendelse af at det er det tætte samarbejde som bærer pædagogikken igennem
 • Autismepilot uddannelse til alle fastansatte
Det er et krav at du er uddannet ergoterapeut eller pædagog. Det er et plus hvis du har erfaring fra arbejde med autisme i praksis

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og aftaler om Ny Løn. Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Specialområde Autisme.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Pia Kjeldal tlf. 50 99 49 10 eller daglig leder Lisa Norup tlf. 24 90 89 20.

Ansøgningsfrist er den 12. januar 2018
Samtaler forventes afholdt den 18. januar 2018.
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale