Jobbet "Psykolog til Spæd- og småbørnspsykiatrisk afsnit, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Herning" er udløbet

Region Midtjylland

BUC Småbørnsteam Herning

Skolegade 75, 7400 Herning

Dit næste skridt
Psykolog søges pr 1.2 2018 eller snarest derefter  til fast stilling ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, team Herning.
 
Arbejdstiden er på 34 timer ugentligt.
 
Spæd- og småbørnspsykiatrisk afsnit er fordelt på 2 matrikler i henholdsvis Risskov og Herning  og udgøres af 3 ambulatorier (team Herning, team A, team B, begge i Risskov ) og et dagafsnit i Risskov.
 
Stillingen er som udgangspunkt knyttet til ambulatoriet i Herning, som varetager udredning og behandling af børn i aldersgruppen fra  4-6 år incl.
 
I team Herning varetages udredning og behandling af børn med vanskeligheder som bl.a. ADHD, gennemgribende og specifikke udviklingsforstyrrelser, adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, angst og depression samt relations forstyrrelser.
 
Som psykolog vil du indgå i det tværfaglige team, som består af læge, psykologer og pædagoger.
 
Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø, et spændende og udfordrende arbejde og tæt samarbejde med engagerede og fagligt velkvalificerede kolleger.
 
Ved ansøgningen vil der blive lagt vægt på følgende
  • at du har autorisation
  • at du har børnepsykiatrisk eller børnepsykologisk erfaring
  • at du har bred erfaring med udredning
  • at du har erfaring med forskellige behandlingsmetoder såvel individuelt som i form af gruppebehandling
  • at du har erfaring med undervisning
  • at du har erfaring med tværfagligt samarbejde.
 
Vi lægger desuden vægt på, at du har gode samarbejdsevner, evne til refleksion og indlevelse samt gode kommunikationsevner, såvel på skrift som i tale.
 
Vi har et fagligt stimulerende miljø med gode muligheder for supervision og faglig udvikling.
 
Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende autorisation.
 
Yderligere oplysninger om stillingerne fås ved henvendelse til psykologkoordinator Peter Eskildsen tlf. 7847 3060 eller overlæge Karin Lassen Schmidt tlf. 2169 4788.
 
Ansøgningen skal være os i hænde den 3. januar 2018.
Der afholdes ansættelsessamtaler den 17. januar 2018 om formiddagen.
 
Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.
 
Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Center
BUC er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUC består af 8 kliniske afsnit fordelt i Risskov, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et sekretariat i Risskov. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUC dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere.  Centeret modtager årligt 4619 eksterne henvisninger og der er kontakt med 7500 unikke cpr.nr.(2016) Centeret har et bruttobudget på 267 mio. kr. og ca. 550 medarbejdere.