Jobbet "Administrativ medarbejder - sekretær" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Steno Diabetes Center Odense(SDCO) er under etablering som et internationalt førende diabetescenter ved Odense Universitets Hospital. En af hovedopgaverne for SDCO er at være kraftcenter for at udvikle nye behandlings- og forebyggelsesmetoder, dvs. udvikle og udføre behandling og forebygge senkomplikationer på et højt internationalt niveau. SDCO etableres i et samarbejde mellem Novo Nordisk Fonden og Region Syddanmark.

Steno Diabetes Center Odense (SDCO) søger administrativ medarbejder /sekretær, der er interesseret i og kan håndtere mange forskellige opgaver for SDCO’s centerledelse.

Tiltrædelse snarest muligt og senest den 1.3.2018.

 

Ansvarsområde
Du vil få ansvar for sekretariatsopgaver i SDCO.

Vi har behov for, at du er fleksibel, åben og selvstændig, kan prioritere dine opgaver og holder af kontakt med mange forskellige samarbejdspartnere.

Du skal derfor i din kommunikationsform signalere venlighed, dynamik og effektivitet samt faglig dygtighed i udførelsen af dine arbejdsopgaver.

 

Arbejdsopgaver: 

Du skal kunne varetage opgaver inden for følgende områder: 

 
- HR - personaleadministration 
- Kurser og arrangementer 
- Rejsebestillinger, transportrefusioner, etc. 
- Ad hoc sekretæropgaver

Du kan se en uddybning af dine arbejdsopgaver i din funktionsbeskrivelse.

Kompetencekrav
  • Kendskab til et hospitals administrative organisation
  • Evne og lyst til at arbejde i et dynamisk, spændende og til tider hektisk miljø med varierende arbejdsopgaver, mange forskellige samarbejdspartnere og ind imellem korte deadlines.
  • Evne til selvstændigt at prioritere og løse opgaver på en struktureret måde uden at miste overblik.
  • Solid IT-erfaring og gerne erfaring med elektroniske administrative systemer, herunder, økonomisystemer (Prisme, ILS) og personaleadministrative systemer (Datawarehouse, Sydlis, Acadre samt Tjenestetid).

Kvalifikationer

Uddannelse som lægesekretær eller anden relevant sekretær/administrativ uddannelse.

Solid erhvervsmæssig erfaring – evt. med erfaring som sekretær for en afdelingsledelse.

 

Løn og ansættelsesforhold

Du ansættes i en fast stilling 37 timer/ugentligt. Din ansættelse er i henhold til overenskomst mellem HK og Regionernes Lønnings- og Takstnævn, og din ansættelse er omfattet af lokal løndannelse. 

Du vil i din nye stilling skulle referere til centerledelsen. Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed. Hvad det betyder for dig, kan du læse om her: http://www.regionsyddanmark.dk/wm202311

Hvis du har spørgsmål

Du er meget velkommen til at kontakte oversygeplejerske Anna Sofie Lillevang på 21679277 eller anna.sofie.lillevang@rsyd.dk eller centerdirektør Jan Erik Henriksen, SDCO, jeh@rsyd.dk, 20332174.

Ansøgningsfrist: 3. januar 2018

Samtaler afholdes i uge 2.

Om Steno Diabetes Center Odense

Steno Diabetes Center Odense (SDCO) oprettes som et specialiseret diabetescenter den 1. januar 2018. SDCO drives og ejes af Region Syddanmark og er støttet af en 10-årig bevilling med mulighed for forlængelse fra Novo Nordisk Fonden.

Centret skal i tæt samarbejde med alle regionens sygehuse, kommuner og praktiserende læger varetage behandlings- og udviklingsopgaver for personer med diabetes fra hele Region Syddanmark.

Den 1. januar 2018 overflyttes en gruppe fagfolk fra Odense Universitetshospital (OUH) til SDCO. Hertil kommer, at der vil være mange fagfolk, som er ansat på OUH, som får delvis funktion og løser opgaver i centeret. Ledelsesmæssigt og administrativt er der pr. 1. januar 2018 ansat en centerdirektør og en oversygeplejerske. Den øvrige centerledelse og stab ansættes i løbet af 2018.

Steno Diabetes center Odense forventes at være fuldt etableret ultimo 2022, hvor centret samtidig flytter ind i nye fysiske rammer, som bygges ved Nyt Odense Universitetshospital. Indtil de nye fysiske rammer står klar drives centeret fra midlertidige rammer på OUH.

Du kan læse mere om Steno Diabetes Center Odense i 'En styrket diabetesindsats i Region Syddanmark – drejebog for etablering af SDCO’.