Jobbet "Ledende lægesekretær til Medicinsk Afdeling M/FAM, OUH Svendborg Sygehus" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Baagøes Allé 15, Indgang 53, 5700 Svendborg

Dit næste skridt

I Medicinsk Afdeling M/FAM ønsker vi at ansætte en ledende lægesekretær efter en periode med konstituering i stillingen.  Vi søger en ledende lægesekretær med visioner, lyst til medinddragende ledelse og delegering af ansvar til en kompetent sekretærgruppe.

 

Som ledende lægesekretær har du ansvaret for personale- og driftsledelse for afdelingens 61 dygtige lægesekretærer. Sekretærerne er i lighed med de øvrige faggrupper på Medicinsk Afdeling M/FAM specialemæssigt teamopdelt. Du bliver en del af afdelingens ledergruppe.

 

Vi søger en ledende lægesekretær, som:

 • sikrer optimale arbejdsbetingelser for sekretærerne, således at den enkelte sekretærs ressourcer og kvalifikationer anvendes bedst muligt
 • er visionær og tænker ny teknologi og nye arbejdsgange ind i planlægning, drift og udvikling
 • bidrager til, at afdelingens medarbejdere oplever trivsel, arbejdsglæde og faglig udvikling
 • implementerer strategier og handleplaner og varetager ledelsesopgaven i et samarbejde med afdelingens øvrige ledere

 

Vi forventer, at du:

 • er uddannet lægesekretær
 • gerne har ledelseserfaring og ledelsesmæssig relevant efteruddannelse
 • har gode IT-mæssige kompetencer og evne til at omsætte statistik og data i overskuelige oversigter
 • bevarer overblikket i en hverdag med vekslende aktivitet og akutte problemstillinger
 • er imødekommende, serviceminded og har gode samarbejdsevner
 • er synlig, anerkendende og har en dialogbaseret ledelsesstil

 

Vi kan tilbyde:

 • en stor dynamisk afdeling, der arbejder fremadrettet og lægger vægt på høj faglighed
 • en engageret sekretærgruppe i alle aldre, som trives med delegerede ansvarsområder og høj grad af selvstændighed
 • et godt tværfagligt arbejdsmiljø, hvor vi har en uhøjtidelig tone og en positiv indstilling til hverdagens udfordringer
 

Medicinsk Afdeling M/FAM er en stor afdeling, som modtager uselekterede intern medicinske patienter, samt en fælles akutmodtagelse (FAM). Afdelingen har i alt 9 afsnit fordelt på 2 matrikler, Svendborg og Nyborg.

Følgende specialer er repræsenteret i afdelingen: lungemedicin, endokrinologi, reumatologi, gastroenterologi, infektionsmedicin og kardiologi. 

 

Afdelingen har 3 sengeafsnit: Medicinsk Sengeafsnit og Kardiologisk Sengeafsnit MK/KARMA med hver 36 senge, samt en Fælles Akutmodtagelse FAM med 16 senge. Akutte patienter modtages i FAM og KARMA.

Alle specialer har tilhørende ambulant virksomhed i Svendborg med undtagelse af Mave-/tarmmedicinsk Ambulatorium, der ligger i Nyborg.  Herudover er der i Svendborg et Diagnostisk Center OUH, som modtager patienter fra hele Fyn med mistanke om alvorlig sygdom (MAS) og patienter med metastase uden kendt primærtumor (MUP).

 

Afdelingens optageområde er på 170.000 indbyggere, og der er årligt i størrelsesorden 7.500 indlæggelser og 60.000 ambulante besøg. I FAM er der 33.600 patientkontakter, heraf er ca. 40% medicinske. 

I Medicinsk Afdeling M/FAM er der i dag ansat 420 medarbejdere, heraf er 62 lægesekretærer, 263 sygeplejersker/social- og sundhedsassistenter og 95 læger. Afdelingens budget er i størrelsesorden 240 mio.

 

Forskning

I Medicinsk Forskningsafdeling tilknyttet Medicinsk Afdeling M/FAM foregår der forskning på et højt nationalt og internationalt niveau med bl.a. flere ph.d. Afdelingen har en professor, forskningslektorer og aktuelt ph.d studerende i indenfor specialerne reumatologi, endokrinologi og kardiologi.  Afdelingen har været førende indenfor telemedicinske løsninger og har løbende udviklet og efterfølgende implementeret dette i klinisk praksis.

 

Yderligere oplysninger

Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Mette Worsøe, telefon 63 20 22 18, mail: mette.worsoe@rsyd.dk eller oversygeplejerske Mathilde Schmidt-Petersen, telefon 63 20 22 12, mail: mathilde.schmidt-petersen@rsyd.dk.

 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Ansøgning modtages gerne elektronisk. Ansøgningsfristen er 11. januar 2018, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 19. januar 2018.