Jobbet "Administrativ ekspert indenfor Sundhedsplatformen" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Juliane Marie Centret søger dygtig og ambitiøs administrativ ekspert til nyoprettet stilling med opgaver indenfor Sundhedsplatformen, registrering, data og controlling til besættelse 1. marts 2018 eller efter nærmere aftale.  
 
Juliane Marie Centret  
Juliane Marie Centret varetager højt specialiseret behandling af børn, gravide, patienter med gynækologiske sygdomme, vækst- og reproduktionsrelaterede sygdomme samt fertilitetsbehandling. Vi fokuserer på faglig udvikling, forskning og uddannelse til gavn for nuværende og fremtidige patienter.  
 
Juliane Marie Centret omfatter følgende klinikker: Anæstesi- og Operationsklinikken, Børnekirurgisk Klinik, BørneUngeKlinikken, Fertilitetsklinikken, Gynækologisk Klinik, Neonatalklinikken, Obstetrisk Klinik og Klinik for Vækst og Reproduktion.  
 
Juliane Marie Centret har ca. 1.400 medarbejdere.  
 
Centerstaben  
Juliane Marie Centret ledes af en Centerledelse. Staben til Centerledelsen består af en økonomifunktion, personalefunktion, klinisk uddannelsesfunktion samt administrative medarbejdere. Centerstaben har som opgave at servicere klinikkerne og koordinere opgaver og funktioner mellem Rigshospitalets direktion, centerledelsen og klinikkerne. Stillingen vil være forankret i økonomifunktionen og referere til lederen af denne.  
 
Opgaver  
Sundhedsplatformen, som blev indført i november 2016, erstatter vores tidligere it-systemer, hvorfra vi fik data til ledelses, kvalitets- og målstyringsarbejde. Vi arbejder på mange niveauer på at få valide og brugbare data fra Sundhedsplatformen til den daglige dokumentation, planlægning og opfølgning på økonomi.  
Vi har brug for en medarbejder, som kan hjælpe lægesekretærer og klinikere med kodningsproblematikker og registrering, være tovholder på løsning af udfordringer omkring funktionaliteter i Sundhedsplatformen og fungere som ressourceperson overfor det kliniske personale ift opfølgning på kodning og arbejdsgange.  
Ligeledes har vi brug for at styrke centrets arbejde med registrering af og opfølgning på kræftpakker, udredningsretten og bekendtgørelsen om maksimale ventetider mm., hvor vi fortsat har behov for hjælp til klinikerne med henblik på oplæring og assistance til dette. Endvidere vil arbejde med betalinger for udvalgte klinikker være en del af det daglige arbejde.  
 
Vi søger en kollega som  
 • Har relevant uddannelse og erfaring, eksempelvis lægesekretær eller tilsvarende
 • Er involverende og åben samt god til at samarbejde
 • Har personligt drive og kan udtrykke sig tydeligt i både skrift og tale
 • Kan sætte mål og løse problemer
 • Kan understøtte klinikerne i optimering af deres administrative arbejdsgange  
Vi tilbyder  
 • Et varieret og udfordrende job, hvor du indgår i en kompetent, dedikeret og engageret personalegruppe i centerstaben
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Samarbejde med 8 dedikerede klinikker hvor ambitionsniveauet er højt  
Fokusområder og udfordringer i nærmeste fremtid  
 • Registrering af aktivitet i Sundhedsplatformen og e-sundhed
 • Holde fremdrift i SP-relaterede udfordringer med henblik på retvisende data og aktivitet
 • Tilpasning af arbejdsgange i forbindelsen med Sundhedsplatformen
 • Opfølgning og optimering ift registrering af kræftpakker, udredningsret og Bekendtgørelsen om Maksimale Ventetider
 • Opfølgning på betalinger, særligt fokusområde omkring afregning af fremmede borgere  
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.  
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til centerøkonom Line Lykke-Meyer tlf. 3545 2512.  
 
Uddybende oplysninger om Juliane Marie Centret kan ses på hjemmeside:  
https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/Sider/default.aspx  
 
Ansøgning med relevante oplysninger og CV sendes via linket senest den 8. januar 2018 kl 12.00.  
 
Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.  
 
Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.  
 
Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.