Jobbet "Fysioterapeut til 1 års vikariat i Fysio- og ergoterapien på Regionshospitalet Randers" er udløbet

Region Midtjylland

Fysioterapien

Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ

Dit næste skridt
Vikariatet er på 37 timer om ugen og er ledigt pr. 1.februar 2018 eller snarest derefter.
 
Fysio- og Ergoterapien udgør en afsnitsenhed organiseret under Kirurgisk Fællesafdeling og består af en ledende terapeut, 8 ergoterapeuter, 23 fysioterapeuter og en servicegruppe på 5 personer. Fysio- og Ergoterapien er klinisk undervisningssted for både fysioterapeut - og ergoterapeutstuderende.

Vi har et afsnit med et fagligt udviklende miljø, hvor det psykiske arbejdsmiljø er i højsædet. Værdierne ligeværdighed, respekt, troværdighed, åbenhed og dialog er nøgleord i samarbejdet.
 
Fysioterapeuterne er opdelt i to grupper. En gruppe med specialerne: medicin, akut medicinsk modtagelse og sengeafsnit, intensivt afsnit og børn. Og en anden gruppe med specialerne: ortopæd – og organkirurgi, gynækologi, obstetrik, mammakirurgi og skadestue. Vi vægter den faglige fleksibilitet højt, og hjælper hinanden på tværs af grupperne efter behov. I hver gruppe er der en specialeansvarlig fysioterapeut.
 
Vores nye kollega skal være lidt af en "blæksprutte", som skal være i stand til at dække både de medicinske og ortopædkirurgiske specialer, da der vil være opgaver begge steder. Ligeledes kan der være opgaver indenfor det akutte speciale.
 
Vi forventer en ny kollega:
  • med bred fysioterapeutisk erfaring fra somatisk hospital
  • med bred fysioterapeutisk erfaring indenfor både det medicinske og det ortopædkirurgiske speciale
  • som er stærk i det tværfaglige samarbejde
  • som kan tage initiativ
  • som kan magte et højt arbejdstempo og et stort arbejdspres
  • som kan screene og prioritere en større gruppe patienter og stadig bevare overblikket
  • som er fleksibel i forhold til de arbejdsopgaver der skal løses
  • som kan indgå i det sociale fællesskab og har en god portion humor
Børneattest
Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold fastsættes iht. gældende overenskomst efter principperne for lokal løndannelse.
 
Du skal være forberedt på, at du kommer til at indgå i vagtberedskabet i weekender og på helligdage.
 
Fysio- og Ergoterapien varetager opgaver i Grenaa Sundhedshus på faste ugedage. Man indgår i denne funktion efter aftale.
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos ledende terapeut
Liselotte Batsberg, hos specialeansvarlige fysioterapeuter Anette Hoffensetz og Elin Hyrum, samt hos tillidsrepræsentant Lars Engelst Petersen, på tlf. 78 42 19 80.
 
Ansøgningsfrist: søndag d. 21. januar 2018.
 
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 4 eller 5.
 
Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers på www.regionshospitalet-randers.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale