Jobbet "Social- og sundhedsassistent til sengeafsnit S2 - Psykiatrien" er udløbet

Region Nordjylland

Sengeafsnit S2

Brandevej 5, 9220 Aalborg Øst

Dit næste skridt
Social og sundhedsassistent med viden om eller erfaring indenfor psykiatri 
 
Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien, Klinik Psykiatri Syd, Afsnit S2 søger 1 social og sundhedsassistent med viden om eller erfaring inden for psykiatri til en fast stilling fuldtid eller deltid i skiftende vagter, primært dagvagter i hverdagene og 12 timers nattevagter hver 3. weekend.
 
Nu har du muligheden for at blive en del af et velfungerende team med et godt arbejdsmiljø, hvor der er fokus på faglighed og udvikling.
 
Stillingen er ledig grundet udveksling af medarbejder til andet afsnit.
 
Afsnit S2 er et sengeafsnit i området for Psykose sygdomme primært for unge i alderen 18-30 år med psykose sygdomme indlagt til udredning, behandling og sygepleje.

Psykiatrien i Region Nordjylland er i en spændende udvikling med fokus på faglig specialisering og øget ambulant behandling. Kvalitetsudvikling og forskning er centrale elementer ikke mindst på Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien.
 
Klinik Psykiatri Syd er en almenpsykiatrisk klinik med åbne samt intensive sengeafsnit, en psykiatrisk skadestue med modtagelse, retspsykiatri, børne- og ungdomspsykiatri og en omfattende ambulant funktion.
Områderne Akut Psykiatri, Mani og Depression, Angst og Personlighedspsykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatri samt Retspsykiatrien er samlet på Mølleparkvej i Aalborg, mens Psykose-sygdomme har til huse på Brandevej i Aalborg Ø. En af klinikkens funktioner har til huse i Brønderslev.
 
Det faglige miljø i Klinik Psykiatri Syd:
Faglig kvalitet og kompetenceudvikling prioriteres højt i klinikken.
Vi arbejder miljøterapeutisk og anvender kognitive metoder med fokus på fremadrettede pleje- aktivitets- og behandlingsplaner – udarbejdet i tæt samarbejde med patient og pårørende.
Vi arbejder med kontaktpersonfunktionen og vægter tværfagligt samarbejde, hvor de enkelte faggrupper bidrager med deres specifikke viden i det samlede patientforløb.
Der fokuseres på udviklingen af den psykiatriske sygepleje, og der arbejdes med den sygeplejefaglige metode skærmning og dokumentation af sygeplejen, samt målrettet implementering af retningsgivende dokumenter.
Afsnittet har deltaget i et 4 årigt projekt ”sikker psykiatri” som har udviklet en kultur, hvor vi med et kritisk blik på egen praksis sikre kvaliteten i den psykiatriske sygepleje via bedre og sikre arbejdsgange. Du skal derfor kunne udfordre egen praksis og være forandringsparat. 
 
Klinik Psykiatri Syd tilbyder også:
 • Introduktion, undervisning og kurser – med udgangspunkt i dine forudsætninger
 • Mentorordning ved erfaren psykiatrisk sygeplejerske.
 • Supervision og undervisning i afsnittet.
 • Udviklingssamtale med fokus på kompetenceudvikling.
 • Trivselssamtaler med fokus på at arbejdspladsen er et tilvalg på baggrund af en god trivsel (tiltag i S2) 
Afsnit S2 forventer at du: 
 • Har interesse for behandlings- / sygehuspsykiatri og særligt de komplicerede patientforløb med bl.a. skærmning.
 • Kan arbejde med de psykodynamiske og miljøterapeutiske principper.
 • Medvirker til at kvalitetssikre sygeplejen.
 • Er indstillet på at arbejdet med den psykotiske patient fordrer, at medarbejderen bruger en del af sig selv i arbejdet.
 • Er iderig og dynamisk i sin tilgang til patienterne.
 • Kan håndtere en travl hverdag med et højt flow af patienter.
 • Har erfaring med anvendelse af Clinical Suite.
 • Deltager aktivt og prioriterer et fagligt højt og udviklende læringsmiljø.
 • Vi har en kultur, hvor vi gensidigt forventer, at der reflekteres over egne og kollegaers handlinger i praksis.
 • Har sans for prioritering, struktur og koordinering.
 • Indstillet på, at der arbejdes i 12 timers vagter i weekenderne.
 • Har en positiv tilgang til at den psykiatriske sygepleje er under udvikling og medfører løbende forbedringer.
 • Kan bidrage til et godt kollegialt fællesskab, hvor vi har besluttet os for at det er et fælles ansvar at opretholde samt vi prioriterer at investere i vores gode arbejdsmiljø.
 • Kan bevare overblikket i akutte og fagligt krævende situationer.
 • Herudover har vi besluttet at S2 skal være en arbejdsplads, hvor den enkelte har lyst til at møde op og bidrage til et meningsfyldt og vigtigt arbejde med et stabilt fremmøde i afsnittet.
 • Og ellers som resten af os på teamet syntes psykiatri er et ”sindssygt” spændende speciale.
 
Du vil desuden få god mulighed for at anvende dine faglige kompetencer, bl.a. i forskellige nøglepersonsfunktioner. Ønsker du at få erfaring med flere forskellige aspekter af behandlingspsykiatrien i Klinik Psykiatri Syd, er der fleksible muligheder for dette.
 
I det hele taget er vi meget åbne for, hvad du kan bidrage med. Har ovenstående vakt din interesse, eller ønsker du at få mere at vide om stillingen eller afdelingen, er du velkommen til at kontakte afsnitsledende sygeplejerske Line Lindorf Nielsen, telefon 5114 6760 eller klinisk koordinerende sygeplejerske Marianne Krohn Vesterholt, telefon 9764 3521.
 
Du kan læse mere om Psykiatrien og Klinik Psykiatri Syd på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk.

Det er Region Nordjyllands politik, at alle stillinger opslås som fuldtidsstillinger. Såfremt den valgte ansøger ønsker en anden ansættelsesbrøk, kan det aftales.
 
Røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland: det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Samtalerne forventes at finde sted tirsdag den 30. januar 2018.