Jobbet "Sundhedsfaglig Forsker med overordnet ansvar for Forskningsenheden, Regionshospitalet Horsens" er udløbet

Region Midtjylland

Forskningsenheden

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Sundhedstjenesteforskningen på HEH er i rivende udvikling. Der er opbygget en spændende platform (TVÆRSPOR) som basis for forskning og udvikling af sammenhængende patientforløb, beslutningsstøtteværktøjer til tværsektoriel forebyggelse m.m. Til videreudvikling af forskningsområdet og med overordnet ansvar for Forskningsenheden ved HEH, søges en sundhedsfaglig forsker pr. 1. marts 2018 eller efter aftale.
 
Vi søger en faglig stærk profil:
 • Der i samarbejde med projektlederen vil stå i spidsen for forskningen i projekt TVÆRSPOR
 • Der vil bidrage konstruktivt til et stærkt forskningssamarbejde mellem private virksomheder, hospital, almen praksis, kommuner og universitet
 • Der kan initiere forskning inden for hospitalets MVU områder samt bidrage til videreudviklingen af sundhedstjenesteforskningen på HEH
 • Der med en anerkendende tilgang kan vejlede og undervise ph.d. studerende, forskningsårsstuderende, akademisk uddannet personale og øvrige forskningsaktive på HEH
 • Der gennem dialogbaseret ledelse kan medvirke til konsolidering og videreudvikling af Forskningsenheden og forskningsrelaterede aktiviteter på HEH
Vi efterspørger følgende kompetencer:
 • Videnskabelige kvalifikationer på min. ph.d. niveau
 • Dokumenteret kvantitativ sundhedsfaglig forskningserfaring
 • Indsigt i komplekse interventioner og kvalitativ forskningsmetode er en fordel
 • Dokumenteret erfaring med undervisning og vejledning
 • Gode skriftlige og mundtlige engelskkundskaber
 • Autoriseret sundhedsfaglig uddannelse (MVU)
Ansvarsområde
Stillingen indeholder opgaver inden for forskning, undervisning, vejledning, formidling og varetagelse af det daglige ansvar for Forskningsenheden.
 
Den sundhedsfaglige forsker forventes at gennemføre og formidle selvstændig forskning som en del af projekt TVÆRSPOR og at deltage i relevante forskningsnetværk både regionalt, nationalt og internationalt. Den sundhedsfaglige forsker vil få tæt kontakt til hospitalets akademisk uddannede personale med fokus på kompetenceudvikling, videndeling og supervision. Desuden vil den sundhedsfaglige forsker have overordnet ansvar for Forskningsenheden og indgå som repræsentant for forskningsområdet i hospitalets Sygeplejefaglige Råd og MVU ledergruppe.
 
Stillingen vil som udgangspunkt være allokeret med 75% til forskningsrelaterede aktiviteter og 25% til øvrige aktiviteter, men høj grad af fleksibilitet i tilgangen til opgaveløsning forventes.
 
Den sundhedsfaglige forsker refererer til Hospitalsledelsen angående organisatoriske og ansættelsesrelaterede forhold, og samarbejder med Akademisk Koordinator angående forskningsrelaterede forhold. Se også funktionsbeskrivelsen.
 
Hospitalsenheden Horsens:
Hospitalsenheden består af Regionshospitalet Horsens, Skanderborg Sundhedshus og Livsstilscenter Brædstrup. Regionshospitalet er et af regionens fem akuthospitaler og er optageområde for Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg kommuner med ca. 217.000 indbyggere. Området vil have regionens næststørste befolkningstilvækst frem mod 2030, og derfor er hospitalet i gang med en omfattende udvidelse.
 
Forskningsenheden
Forskningsenheden bistår hospitalets forskende medarbejdere i hele forskningsprocessen fra projektudvikling og finansiering til projektudførelse, evaluering og afrapportering.

Forskning på HEH er i kraftig udvikling og med den aktuelle stilling ønskes en konsolidering af Forskningsenheden på HEH. Forskningsenheden har aktuelt 12 ph.d. studerende tilknyttet, 3 forskere på postdoc niveau og en forskningssekretær. Forskningsområderne omfatter alle akuthospitalets specialer samt tværsektorielle patientforløb. Se mere om Forskningsenheden: http://www.hospitalsenheden-horsens.dk/forskning/

Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen aflønnes efter overenskomst mellem Danske Regioner og den forhandlingsberettigede organisation og er omfattet af lokal løndannelse.
 
Nærmere oplysninger fås hos:
Sygeplejefaglig direktør Hanne Sveistrup Demant på tlf. 7842 5006 eller mobil 2113 4300.
 
Ansøgningsfrist og forventet dato for samtaler:
Ansøgningsfristen er den 14. januar 2018, og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 24. januar 2018.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale