Jobbet "Centerchef til Børneungecentret for rehabilitering" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kongevejen 256, 2830 Virum

Dit næste skridt

Vil du, ambitiøst og dedikeret, holde fanen højt for børn og unge med erhvervet hjerneskade? Børneungecentret for Rehabilitering er unikt i sin intensive, tværfaglige, specialiserede tilgang til rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade. Centret er fagligt og vidensmæssigt på internationalt niveau.

Vi søger en ny centerchef til Børneungecentret for rehabilitering (BUCR). Vores nye leder skal have kendskab til behandling af erhvervede hjerneskader hos børn og unge og erfaring med rehabiliteringsområdet. Vi søger en dygtig og samlende leder med erfaring indenfor BUCRs målgruppe og kendskab til områdets organisering.

Centerets opgaver

BUCR er et dagtilbud til børn og unge med erhvervet hjerneskade og deres familier. Tilbuddet er højt specialiseret og udgøres af en skræddersyet, helhedsorienteret og tværfaglig indsats, der baserer sig på den nyeste viden. Derudover arbejder centrets medarbejdere med at rådgive kommuner om børn/unge med medfødt og erhvervet hjerneskade.

Centret har i alt 20 medarbejdere, der er psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, speciallærere, logopæder, neuropædagoger og administrativt personale. Det daglige arbejde er præget af selvstændighed, stor ansvarstagen og fleksibilitet hos medarbejderne.

Lederens opgaver

Strategisk skal vores nye leder være frontfigur i samarbejdet med kommuner, hospitaler og andre aktører, der behandler børn og unge med erhvervet hjerneskade. Dette samarbejde er vigtigt for at sikre den helhedsorienterede indsats i forhold til barnet/den unge og deres pårørende samt den faglige udvikling af centret.

Du skal understøtte medarbejdergruppens høje motivation og fleksible tilgang, som er en del af BUCRs stærke brand. Samtidigt skal centrets løbende faglige udvikling fortsættes, eksempelvis gennem en øget forskningstilknytning, en stærkere formidling af centrets viden og resultater samt et øget tværgående samarbejde med relevante aktører i og uden for Den Sociale Virksomhed.

Driftsopgaven på BUCR er kompleks, og du skal derfor fortsætte det nuværende arbejde med at optimere økonomi og drift samt forenkle og systematisere procedurer og arbejdsgange.

Som leder af BUCR indgår du samtidig i Den Sociale Virksomheds samlede ledergruppe, der udover direktionen består af lederne fra de øvrige 18 tilbud. Du forventes at bidrage til den fælles ledelse af Den Sociale Virksomhed med blik for virksomhedens tværgående og overordnede interesser og samspil med andre velfærdsaktører som kommuner og sundhedsvæsen. 

Dig som leder

Det er vigtigt, at du er optaget af og dygtig til personaleledelse af centrets højt specialiserede medarbejdergruppe. Du skal derfor have dokumenterede evner med dette inden for et relateret område.

Som person skal du være lydhør og opsøge feedback og læring både på egne og centrets vegne. Du skal være stærk til at knytte professionelle relationer og netværk til gavn for helheden og for de enkelte borgere i målgruppen. Da centret leverer ydelser på højt specialiseret niveau, er det centralt, at du er optaget af at arbejde forskningsbaseret, og er i stand til at vedligeholde samarbejdsflader til relevante forskningsmiljøer. Du skal samtidigt have lyst til og evner for at arbejde struktureret med den komplekse driftsopgave, herunder økonomi.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation.

Praktisk om stillingen

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes besat med virkning fra den 1. marts 2018.

Der vil være 1. samtale til stillingen den 22. januar 2018 og 2. samtale den 26. januar 2018. Imellem de 2 samtaler vil kandidaterne skulle gennemføre testforløb, hvor der vil blive fremsendt en test den 22. januar 2018 med efterfølgende testinterview den 24. januar 2018.

BUCR er en del af Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden og har til huse i en nyrenoveret villa på Kongevejen i Virum.

Mere information

Du kan læse mere om BUCR på https://www.densocialevirksomhed.dk/bcfr

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Søren Torpegaard Bech 3866 6950 eller vicedirektør Anya Manghezi 2962 8868.

 

Ansøgningsfristen er den 12. januar 2018 kl. 9.00.