Jobbet "Specialpsykolog til Enhed for Angst, Afd. Q AUH Risskov" er udløbet

Region Midtjylland

AUH Afd Q - Klinik for OCD og Angstlidelser

Skovagervej 2, 8240 Risskov

Dit næste skridt
Specialpsykolog i psykiatri, Enhed for Angst, Afd. Q Aarhus Universitetshospital, Risskov.
 
Ved Enhed for Angst er 1 fuldtids stilling som specialpsykolog i psykiatri ledig til besættelse pr. 01.02.18 eller snarest derefter.

Enhed for Angst hører aktuelt under Klinik for Angst og Personlighedsforstyrrelser, der består af 4 specialiserede enheder under fælles ledelse.
Pr. 01.03.2018 overgår Enhed for Angst organisatorisk og ledelsesmæssigt til Klink for PTSD og Transkulturel Psykiatri, men fortsat som selvstændig enhed. 

Enhed for Angst tilbyder specialiseret ambulant behandling til patienter med angst-lidelser, herunder OCD og PTSD.
Enheden har ca. 18 medarbejdere med en tværfaglig sammensætning, der arbejder som et team. Behandlingen består af psykoterapi, individuelt eller i gruppe, samt medikamentel behandling og monitorering af denne.

Specialpsykologen refererer til klinikledelsen og har ansvar i.f.t. funktionsområder beskrevet i § 2 i Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i psykiatri.
Disse områder vedrører bl.a.:
  - Psykopatologisk diagnostisk udredning
  - Psykologisk behandling
  - Koordinering af patientforløb med fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
  - Kvalitetsudvikling og undervisning
 
Diagnostisk vil der være tale om patienter med angstlidelser, herunder OCD og PTSD ofte med komorbiditet.
 
Vi søger en kollega, som er selvstændig, har gode samarbejdsevner og lyst til at arbejde med målgrupperne.

Vi tilbyder:
  • Et fagligt udfordrende arbejde på en højt specialiseret niveau.
  • Et godt psykologfagligt og tværfagligt miljø med engagerede og kompetente kolleger.
  • Faglige udviklingsmuligheder.
Ansøgningsfristen er den 05.01.2018 med ansættelsessamtaler den 18.01.2018.

Øvrige oplysninger findes på www.psykiatrien.rm.dk under afd. Q eller ved henvendelse til ledende psykolog Rikke Bøye, tlf. 7847 2170 (Klinik for Angst og Personlighedsforstyrrelser) eller ledende psykolog Annemarie Gottlieb, tlf. 7847 2452 (Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri.)
 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale