Jobbet "Afdelingsbioanalytiker til Klinisk Biokemisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

 

Ved Sjællands Universitetshospital (SUH), Klinisk Biokemisk Afdeling, Roskilde er en stilling som afdelingsbioanalytiker til besættelse 01.03.18 eller efter aftale.

Vi søger en udviklingsparat afdelingsbioanalytiker gerne med ledelseserfaring, og som vil være med til den store spændende forandringsproces, der allerede er i gang, og som fortsætter i adskillige år med gennemførelsen af sygehusplanen og opbygningen af det nye Universitetshospital i Køge.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed, og i marts 2017 fusionerede de to klinisk biokemiske afdelinger på Roskilde og Køge sygehuse under en samlet ledelse. Afdelingsledelsen fordeler sig på de to matrikler. I øjeblikket er der ansat ca. 100 medarbejdere på Roskilde matriklen og ca. 80 medarbejdere på Køge matriklen.

SUH Køge skal i løbet af de kommende år udvides og forventes at være færdigbygget i 2024. Når bygningerne i Køge står færdige, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter været samlet i Køge, mens SUH Roskilde vil have elektive operationer og mange ambulante funktioner.

Roskilde afsnittet er en moderne velfungerende afdeling, der er opdelt i flere afsnit.

Rutine produktion med det nyeste udstyr indenfor hæmatologi, koagulation og biokemi, blodprøvetagnings ambulatorium hvor der er tilknyttet udetapfunktion, med blodprøvetagning på psykiatriske afsnit, bosteder og i borgernes hjem, flere specialeafsnit med bl.a. Flowcytometri, M-komponenter, hormoner og allergi samt en molekylær enhed.

Klinisk Biokemisk Afdeling servicerer alle kliniske specialer, og i takt med gennemførelsen af specialeplanen vil opgaverne på de to matrikler ændre sig løbende og placeringen af opgaver vil tilpasse sig placeringen af specialer.

På afdelingen foregår uddannelse af læger og bioanalytikere, forskning og udvikling på afdelingen.

Der er en stabsfunktion med blandt andet professor, læger og kemikere, der arbejder sammen på tværs af matriklerne.

Laboratorierne i Roskilde og Køge leverer årligt samlet ca. 9 mio. analysesvar til borgerne i Region Sjælland, og foruden sygehuset servicerer vi også praksissektoren.

Vi kan tilbyde en afvekslende og selvstændig hverdag i tæt teamsamarbejde med tre andre afdelingsbioanalytikere og afdelingsledelsen. Der arbejdes desuden tæt sammen med et tilsvarende afdelingsbioanalytikerteam i Køge.

Sjællands Universitetshospital har strategien ”Patienten er alt”, som forankres omkring seks delstrategier: 1. Patienten som partner 2. Suveræn kvalitet 3. Faglig styrke og dømmekraft 4. Klar kommunikation 5. Strømlinede forløb 6. Partnerskaber og internationalisering og vores aktiviteter og løbende udvikling og organisering læner sig op af disse delstrategier.

Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Nogle af de opgaver du vil få er

 • Personale og driftsansvar i samarbejde med de tre andre afdelingsbioanalytikere
 • Varetage den daglige drift på matriklen i Roskilde i teamet med de andre afdelingsbioanalytikere
 • Deltage i den løbende fusionsproces og oprettelsen af den nye fælles KBA, i samarbejde med den samlede afdelingsstab
 • Personaleansvar for ca. 25 medarbejdere herunder MUS
 • Sikre at arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse er optimerede
 • Medinddrage, engagere og motivere bioanalytikerne
 • Sikre kompetenceudviklingen for bioanalytikerne
 • Fungere som tovholder i forskellige opgaver i afdelingen
 • Udvikle i eget ansvarsområde
 • Bidrage aktivt i kvalitetsarbejdet i den samlede afdeling blandt andet ved deltagelse i gruppeledelser.
 • I samarbejde med afdelingsledelsen sikre budgettet i eget ansvarsområde
 • Sikre optimal service overfor rekvirenter
 • Sikre konstruktiv dialog med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Bidrage til det tætte samarbejde med de øvrige kliniske biokemiske afdelinger i Regionen

Vi forventer at du

 • Har ledelseserfaring
 • Har gode samarbejdsevner
 • Er i stand til at sikre dialog og konstruktivt samarbejde
 • Kan prioritere, planlægge, beslutte og følge op på problemer
 • Er god til at uddelegere arbejdsopgaver og ansvar til andre
 • Har erfaring med kvalitetsarbejde
 • Er fleksibel

Din grunduddannelse må gerne være suppleret med diplomuddannelse eller anden ledelsesmæssig efteruddannelse.

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Ønsker du yderligere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte ledende overbioanalytiker Merete Steensgaard-Hansen, 47 32 55 02, gust@regionsjaelland.dk

Ansøgningsfrist 14.01.18

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her.