Jobbet "Ledende overlæge ved Nefrologisk afdeling på Herlev og Gentofte Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Vores afdelingsledelse går på pension, derfor søger vi en erfaren og visionær ledende overlæge, der sammen med den nye ledende oversygeplejerske skal sætte kursen for arbejdet med vores patienter.
 
Jobbet
Vi er et hospital i en rivende udvikling med nye byggerier og sundhedsplatform. Her får du en afgørende rolle i det fortsatte arbejde med sammenhæng, faglighed og forbedring for patienter, pårørende og medarbejdere. Målet er individuelle og effektive patientforløb af høj faglig kvalitet og stor patienttilfredshed. Dette sker gennem dygtige og erfarne medarbejdere, samt i et tæt samarbejde med øvrige kliniske afdelingsledelser og kommuner.
 
Du og den ledende oversygeplejerske får ansvaret for en afdeling med en høj aktivitet og et højt ambitionsniveau. Du skal lede en engageret og kompetent leder- og medarbejdergruppe, i en afdeling hvor du er tæt på driften og kerneopgaven. I afdelingen følger vi vores patienter gennem mange år. Samarbejdet med dem og deres pårørende er et væsentligt element i at nå afdelingens mål.
 
Som del af hospitalets samlede afdelingsledelser får du indflydelse og medansvar for tværgående patientforløb. Videre får du mulighed for at sætte et tydeligt aftryk på den regionale og nationale dagsorden inden for fagområdet.
 
Vi søger en ledende overlæge som
 • er speciallæge i nefrologi,
 • kan gå forrest i videreudvikling af et godt forskningsmiljø,
 • motiveres af faglig udvikling tæt på kernedriften,
 • har visioner for og erfaring med ledelse og organisationsudvikling, gerne som leder af ledere,
 • kan balancere ledelse tæt på kernedriften og den strategiske udvikling gennem samarbejde på tværs af afdelinger og sektorer,
 • udfordrer eksisterende rammer for at skabe nødvendige kulturændringer og innovative løs-ninger,
 • skaber rammer og vilkår for opgaveløsning med fokus på patientens og de pårørendes perspektiv og sikkerhed,
 • udvikler ledere og ledelsesteam gennem tillid og delegering af ansvar,
 • sikrer at ledelsessystemet fungerer og hænger sammen vertikalt og horisontalt,
 • er synlig og har fingeren på pulsen gennem dialog, sparring og samarbejde, og
 • ønsker at prioritere og videreudvikle et godt og inspirerende arbejdsmiljø.
Om afdelingen
Nefrologisk afdeling er landets største på dialyse området med planer om flere udvidelser. Afdelingen tilbyder diagnostik, behandling, pleje, uddannelse samt forskning på højt internationalt niveau. Afdelingen har ca. 150 medarbejdere, der varetager nefrologisk diagnostik, behandling og pleje af voksne borgere. Afdelingen er inddelt i 3 områder med hver sin områdeledelse (afdelingssygeplejerske og overlæge): et dialyseområde med ca. 200 dialysepatienter på Herlev og 80 dialysepatienter på afdelingens dialysesatellit på Hvidovre Hospital, et sengeafsnit med 22 senge og et stort ambulatorium med henholdsvis almen nefrologi og hjemmedialysebehandling (i alt ca. 2000 patienter).
 
Afdelingen varetager uddannelse af læger og plejepersonale, ligesom der er et tæt tværfagligt samarbejde omkring løbende udvikling af patientskole.
 
Afdelingen varetager forskningsopgaver i samarbejde med andre kliniske og tværgående afdelinger, Københavns Universitet og medicinalindustrien.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse vil som udgangspunkt ske på overenskomstvilkår i henhold til aftale vedrørende lægelige chefer.
 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Jan Toftholm Andersen på tlf. 38 68 48 22.
 
Den faglige bedømmelse udgør en separat del af ansættelsesprocessen. Formålet med den faglige bedømmelse er at vurdere, om ansøgeren er i besiddelse af de nødvendige faglige kompetencer, som de formuleres i stillingsbeskrivelsen for den pågældende stilling. Vurderingen struktureres omkring de syv lægeroller, jf. Region Hovedstadens vejledning "Faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger" af 1. november 2017.
 
Ansøgningsfrist
Fredag den 5. januar 2018 kl. 12.00. Send din ansøgning via annoncelink.
 
Ansættelsessamtaler gennemføres i to runder. 1. samtale forventes afholdt den 29. januar 2018 og 2. samtale den 5. februar 2018.
 
Som led i ansættelsesprocessen indgår udarbejdelse og dialog om personlighedsprofil. Tilbagemelding på personlighedsprofil foregår den 2. februar 2018 eller efter aftale.
 
Alle henvendelser behandles fortroligt.
 
Materiale