Jobbet "Fysioterapeut søges til højtspecialiseret døgnafsnit for spiseforstyrrelser, Rigshospitalet, Psykiatrisk Center Ballerup - Genopslag" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Edel Sauntes Alle, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Psykiatrisk Center Ballerup søger en fysioterapeut til en fast stilling 37 timer ugentligt tilknyttet døgnbehandlingen i et højtspecialiseret sengeafsnit med svært syge anoreksipatienter. Stillingen er til besættelse pr. 1. marts 2018.  
 
Afsnittet er et åbent afsnit, der arbejder ud fra en faseopdelt behandling, hvor patienterne kender behandlingsrammerne og har accepteret disse ved underskrivelse af kontrakt. Afsnittet tilbyder intensiv miljøterapeutisk behandling, der inddrager alle faggrupper. Overordnet arbejdes der med elementer af kognitiv terapi og dialektisk adfærdsterapi. Vi tilbyder målrettet støtte til patienterne omkring udslusning med udgående måltidsstøtte og tæt kontakt til relevante støtte- og botilbud. 
 
Som fysioterapeut indgår du i et tæt tværfagligt samarbejde med læger, sygeplejersker, social & sundhedsassistenter, psykologer, diætister og socialrådgiver.  
 
Arbejdsopgaverne omfatter: 
 • Fysioterapeutisk vurdering og behandling af patienterne 
 • Kropsterapi individuelt og i gruppe (B-BAT) 
 • Gruppe med fokus på sund fysisk aktivitet 
 • Psykoedukation til patienter og pårørende 
 • Deltagelse i tværfaglig behandlingskonference og teammøder 
 • Deltagelse i miljøaktiviteter f.eks. måltidsstøtte og hviletid efter måltider 
 
Denne stilling giver mulighed for specialiseret oplæring og sparring vedrørende behandling af spiseforstyrrelser hos nogle af landets mest erfarne behandlere på dette felt. Samtidigt er det et afsnit i stor forandring grundet en større fusionsproces. Vi søger derfor en kollega som vil være med til at udvikle afsnittet og skabe gode, sammenhængende patientforløb. 
 
Om højt specialiseret sengeafsnit  
I marts 2018 flytter afsnittet fra Rigshospitalet til Psykiatrisk Center Ballerup, hvor hele behandlingen af voksne med spiseforstyrrelser i Region Hovedstadens Psykiatri samles. I centret samles 120 erfarne fagprofessionelle, der arbejder med fælles visitation, udredning, klinikbaseret forskning og stærkt fokus på gode overgange og sammenhængende patientforløb. Det samlede center kommer til at udgøre et stort psykoterapeutisk ambulatorium, et dagsafsnit og to sengeafsnit med i alt 27 sengepladser. 
 
Vi har aktuelt 10 sengepladser. Når vi flytter til Psykiatrisk Center Ballerup får vi 11 sengepladser, hvoraf de 4 sengepladser bliver intensive sengepladser. Afsnittet modtager patienter fra Region Hovedstaden, men også Region Sjælland og resten af landet. Patienterne har anoreksi i grad 4-5, ofte meget langvarig og med høj grad af comorbiditet.  
Vi har fokus på det gode arbejdsmiljø og arbejder løbende med forbedringer, hvor du som medarbejder har stor indflydelse. 
 
Vi tilbyder: 
 • Faglig sparring og specialeoplæring 
 • Tæt samarbejde i tværfagligt team  
 • God og grundig introduktion med relevant oplæring 
 • Ugentlig undervisning og supervision  
 • Monofaglige møder  
 • Mulighed for fleksible arbejdstider 
 • Mulighed for at præge og tage del i udviklingen af et specialiseret behandlingstilbud til patienter med svær spiseforstyrrelse  
 
Vi søger en fysioterapeut som: 
 • har psykiatrisk erfaring 
 • har interesse i arbejdet med patienter med spiseforstyrrelser  
 • har erfaring med B-BAT 
 • er udadvendt, engageret og fagligt dygtig 
 • er psykisk robust, rolig og tydelig 
 • kan holde hovedet koldt i pressede situationer  
 • har gode samarbejdsevner i det tværfaglige team, men er tryg ved at arbejde selvstændigt 
 • kan agere rollemodel ved måltider 
 • vil være med til at præge udviklingen i afsnittet  
 
Ansættelsesvilkår 
Stillingen er en fast stilling på 37 timer til besættelse pr. 1. januar 2018. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. 
Yderligere oplysninger om stillingen og afsnittet fås ved henvendelse til afsnitsledende psykolog Birgitte Hartvig Schousboe på tlf. 40 13 87 20 eller ledende terapeut Anne Grete Friis-Hansen på tlf. 20 36 04 79. 
 
Motiveret ansøgning med CV sendes via link til: 
Att. Birgitte Hartvig Schousboe 
Psykiatrisk Center Ballerup 
Maglevænget 2 
2750 Ballerup  
 
Ansøgningsfrist: Onsdag d. 10. januar 2018 kl. 12.00 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag d. 16. januar 2018