Jobbet "Overlæge/afdelingslæge til børne- og ungeafdelingen hos Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsengade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt
To stillinger som afdelingslæger med tjeneste ved Børne- og ungeafdelingen på Sydvestjysk sygehus i Esbjerg er ledig til besættelse per 1. februar, 2018 eller efter aftale. Det er en fordel hvis du har interesseområde indenfor pædiatrisk neonatologi, akut pædiatri eller neuropædiatri.  
 
Lidt om vores afdeling: 
Børne- og ungeafdelingen i Esbjerg er en velfungerende afdeling på et velfungerende akutsygehus. På børne- og ungeafdeling 640 har vi plads til 18 børn og unge i alderen 0-18 år. Her modtages der omkring 3700 børn hvert år. Alle børn og unge, der indlægges på sygehuset, indlægges på dette afsnit, hvor de relevante speciallæger tilser dem. Endelig er der et specialeopdelt ambulatorium, hvor vi har omkring 13.000 besøg årligt. 
 
På den fælles mor-barn afdeling er der 13 neonatale pladser. Afdelingen fremstår ny renoveret med gode faciliteter og mulighed for, at begge forældre kan være medindlagt. Vi tager os af alle nyfødte syge børn fra uge 28 + 0.  
 
Afdelingen deltager i den prægraduate undervisning af medicinstuderende ved Syddansk Universitet og modtager studerende i klinikophold. 
 
Forvagtslaget består af 5 yngre læger under uddannelse til almen medicin og 3 læger i pædiatriske introduktionsstillinger.  
 
Bagvagtslaget er 10 – skiftet med vagt fra tilstedeværelsesvagt og består af afdelingslæger, vagtbærende overlæger og 1. reservelæger i pædiatrisk hoveduddannelse.  
 
Vi er 4 overlæger, 6 afdelingslæger, 5 1. reservelæger og 8 reservelæger ansat. Alle vores stillinger er pt. besat. 
 
Afdelingen er veldrevet med gode arbejdsforhold, et godt samarbejde mellem de forskellige afdelinger og personalegrupper, og internt i personalegrupperne. Der er gode muligheder for deltagelse i relevante kurser og kongresser. 
 
Vores forventninger til dig: 
  • Vi forventer, at du er speciallæge i pædiatri med bred erfaring indenfor pædiatrien. 
  • Vi forventer desuden, at du har interesseområde indenfor pædiatrisk neonatologi, akut pædiatri eller neuropædiatri.  
  • Vi ønsker os en holdspiller, der kan lide at indgå i faglige fællesskaber og samarbejde tværfagligt og er indstillet på at dele viden og erfaring med yngre kolleger, studerende og de andre teamet. 
  • Vi ser gerne, at du har forskningserfaring og fortsat ønsker at være forskningsaktiv.  
  • Vi forventer, at du indgår i bagvagtslaget. 
 
Lidt om sygehuset: 
Sydvestjysk sygehus er et af Region Syddanmarks fire akutsygehuse. Sygehuset har hjemme på to adresser i henholdsvis Esbjerg og Grindsted. Den største del af sygehuset befinder sig, ligesom børne- og ungeafdelingen i Esbjerg. Sygehuset har godt 500 sengepladser og omkring 2500 ansatte. Årligt indlægges der 42.680 patienter, mens knap 260.000 aflægger besøg i et af vores ambulatorier. I forbindelse med etableringen af Sydvestjysk sygehus som akutsygehus er der en større ombygning og tilbygning i gang. Børne- og ungeafdelingen har til huse i en blot 12 år gammel del af sygehuset og bliver ikke direkte berørt af ombygningerne. 
 
Løn og ansættelsesforhold:  
Løn - og ansættelsesvilkår i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger indgåede overenskomst for afdelingslæger. 
Der indhentes børneattest. 
 
Hvis du vil vide mere: 
Kontakt gerne ledende overlæge Christina Bjørn på christina.bjoern@rsyd.dk eller mobil nr. 20 58 35 21 eller uddannelsesansvarlig overlæge Giedre Dybmose på mobil nr. 20 73 21 26. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig.  
 
Ansøgning: 
Ansøgningen skal udformes, så det er muligt at vurdere kvalifikationer og kompetencer inden for de 7 lægelige roller: medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel. Der ansøges elektronisk 
 
Ansøgning skal være bilagt CV, dokumentation for autorisation og speciallægeanerkendelse.  
 
Ansøgningsfrist er 4. januar, 2018