Jobbet "1-2 reservelæger til Akutmodtagelsen/Akutklinikken Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
Er du som læge interesseret i og nysgerrig på det akutmedicinske område? Er du færdig med din KBU, og har du eventuelt også en I-stilling i relevant speciale for modtagelse og behandling af akutte patienter i en travl akutmodtagelse?  
 
Vi tilbyder dig   
  • Supervision af specialister i akutmedicin (mentorfunktion og uddannelsesvejledning f.eks. i forhold til senere ønske om fagområde i akutmedicin) 
  • Indføres/oplæres i den regionale triagemodel for akutpatienter 
  • Indføres i styring af og håndtering af flow 
  • Mulighed for fleksible arbejdstider indenfor overenskomstens rammer 
  • Ved ønske kan du deltage i forskningsprojekter og/eller undervisning. 
Akutmodtagelsen/Akutklinikken består af 3 områder 
  • Medicinske Modtageafsnit med 40 senge, hvor vi indlægger patienter med akutte medicinske tilstande  
  • Akutmodtagelsens akutafsnit, hvor vi behandler ca. 80.000 patienter/år (heraf 35.000 patienter med almene medicinske lidelser i vagtperioden udenfor egen læges åbningstid). 
  • Akutklinikken Frederiksberg matriklen, hvor man behandler ca. 30.000 patienter/år.  
Du kommer overvejende til at arbejde i Akutmodtagelsens akutafsnit (AKM), men vil også lære arbejdet i Medicinsk Modtage Afsnit (MMA) at kende. Det konkrete arbejde er ude hos patienterne, men vi sætter meget fokus på flow og mindst mulig ventetid for patienterne, der ikke er lægefagligt begrundet, så vi går op i, at du oplæres i styring af flow i samarbejde med de øvrige læger og sygeplejersker i afdelingen.   
 
I begge områder har vi spændende faglige og organisatoriske udviklingsprojekter i gang, som du kan være med til at præge. 
 
Lægen, der ansættes, indgår i medicinsk vagtrul i Akutmodtagelsen med ca. 4 vagter/måned. 
 
Ansøgere, der har dokumenteret erfaring fra akutarbejde, meget gerne fra Akutmodtagelse/FAM, skadestue, anæstesi eller lignende vil blive foretrukket. Stillingen kan evt. bruges som supplement til at kvalificere sig til hoveduddannelsesstilling i relevant speciale; intern medicin, anæstesi, almen medicin eller lignende. 
 
Der er på nuværende tidspunkt ansat 5 overlæger, 1 afdelingslæge og 1 reservelæge i AKM på Bispebjerg matriklen og 4 læger på Frederiksberg matriklen. Hertil kommer læger i døgndækkende vagtfunktion fra forskellige specialer, lægekonsulenter og sygeplejersker og sekretærer. 
 
Vi har brug for dig fra 15. februar eller 1. marts 2018 eller snarest derefter. 
 
Du er dog velkommen til at søge, selvom du ikke nødvendigvis har brug for et helt års ansættelse pga. andre forpligtigelser fx påbegynde HU-forløb/andet, hvor akutmedicinske kompetencer kunne være meriterende 
 
Send din motiverede ansøgning samt CV senest d. 3. januar 2018 klokken 12.00 
 
Der er planlagt samtaler d 09. januar 2018 mellem klokken 13 og 16 
 
Du er meget velkommen til at få en rundvisning eller yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til Birgitte Nybo, ledende overlæge, via afdelingsledelsessekretariatet på tlf. nr. 51 53 79 39 eller på e-mail: akutmodtagelsen.bispebjerghospital@regionh.dk